Menu
Hradecký venkov o.p.s.
Hradecký venkov o.p.s.

Co je MAS

Místní akční skupina (MAS) pochází z anglického Local Action Group. Původ slova vede k jeho mezinárodnímu významu, s MAS se setkáváme skoro ve všech zemích Evropské unie. Spojuje sídla s méně než 25 000 obyvateli, tedy území, pro které EU používá společný výraz venkov. Vzájemná spolupráce se řídí základními sedmi principy metody LEADER. Jedná se o přístup „zdola nahoru“, partnerství veřejných a soukromých subjektů, tvorba místní rozvojové strategie, integrované a vícesektorové akce, inovativnost v řešení problémů venkovských regionů, síťování a výměna zkušeností mezi aktéry rozvoje, spolupráce v rámci společných projektů místních akčních skupin v rámci státu, EU a dalších zemí. Evropské instituce prosazují komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) pro přerozdělení dotací na venkově. V České republice nyní působí na 180 MAS a pokrývají 82% území, tj. 5200 obcí.

Naše Místní akční skupina Hradecký venkov se zaměřuje na rozvoj venkovské oblasti s úkolem zlepšit kvalitu života prostřednictvím podpory hospodářského, sociálního, kulturního a ekologického rozvoje.

Principy MAS se zakládají na participaci občanů a místních zainteresovaných stran, tj. především zástupců občanských sdružení, neziskových organizací, podnikatelů, zemědělců a obcí, kteří spolupracují na dosažení společného cíle. Podstatný je integrovaný přístup, tj. koordinace projektů a aktivit tak, aby přispívaly ke komplexnímu rozvoji našeho území.

Velmi důležitý je přístup zespodu nahoru, tzn. že iniciativy a nápady vycházejí z potřeb místních lidí a MAS slouží jako nástroj k uskutečnění jejich vizí a plánů. Kromě toho se zaměřujeme na využití místních zdrojů a potenciálu, a to včetně kulturního dědictví, přírodního prostředí a lidských zdrojů. Podporujeme inovativní přístupy k řešení problémů a využíváme moderní technologie k podpoře rozvoje území. Jedním z nástrojů je aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků. Pro programové období 2021 – 2027 budeme přerozdělovat finanční prostředky prostřednictvím operačních programů:

  • Integrovaný regionální operační program
  • OP Zaměstnanost +
  • OP Technika a konkurenceschopnost
  • Společná zemědělská politika
  • OP Životní prostředí

 

MAS

Facebook

facebookMAS   facebookMAP

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Speciální MŠ

Milá místa a milí lidé. To je Hradecký venkov!

Mohlo by Vás zajímat

Mohlo by Vás zajímat