Menu
Hradecký venkov o.p.s.
Hradecký venkov o.p.s.

Pozastaven příjem žádostí NZÚL.

Publicita projektu

 

EU

Zkrácený název projektu: Místní akční plán vzdělávání IV na území obce s rozšířenou působností Hradec Králové
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/23_017/0008266
Žadatel: Hradecký venkov o.p.s.


Popis projektu:
Projekt navazuje na výstupy a potřeby základního vzdělávání, které vyplynuly z předchozího realizovaného projektu MAP I, II, III na území ORP Hradec Králové.

Projekt reflektuje potřeby zástupců škol a zřizovatelů identifikované na společných setkáních v předchozím projektu. Cílem je zkvalitňovat strategické plánování ve školách, sdílet příklady dobré praxe ve vzdělávání a řešit místní specifické problémy s využitím regionálních zdrojů. Bude podporováno společné setkávání ředitelů a zástupců zřizovatelů škol zaměřené na zkvalitňování vzdělávání, plánování potřeb jednotlivých škol a zvyšování kvality vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem. Dále budou realizovány akce pro děti, žáky, pedagogické i nepedagogické pracovníky, zřizovatele škol, rodiče a veřejnost.


Cíle projektu:

Hlavním cílem MAP IV je navázat na úspěšně realizovaný předchozí projekt MAP I, II, III a ve spolupráci se všemi cílovými skupinami zlepšovat kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách na území ORP Hradec Králové tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. Jedná se především o společné informování, vzdělávání, společné řešení místně specifických problémů a potřeb, vyhodnocování přínosů spolupráce, systémové zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého místního plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol. Zlepšení spolupráce a zařazování implementačních aktivit.


Výsledky projektu:
Dokumentace Strategický rámec MAP IV na území ORP Hradec Králové do roku 2028.
Řídící struktura projektu – Řídicí výbor MAP IV, 3 Pracovní skupiny


Projekt „Místní akční plán vzdělávání IV na území obce s rozšířenou působností Hradec Králové“ je spolufinancován Evropskou unií.

publicita

Vzdělávání

Facebook

facebookMAS   facebookMAP

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

MŠ Hrubínova

Milá místa a milí lidé. To je Hradecký venkov!

Mohlo by Vás zajímat

Mohlo by Vás zajímat