Menu
Hradecký venkov o.p.s.
Hradecký venkov o.p.s.

Šablony pro MŠ a ZŠ

Místní akční skupina Hradecký venkov nabízí mateřským a základním školám na svém území bezplatnou pomoc s administrací projektů z Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK)

AKTUÁLNĚ

Aktuálně běží I. vlna zjednodušených projektů z výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I. 

Podporované aktivity jsou rozděleny podle jednotlivých druhů škol/školských zařízení – oprávněných žadatelů (viz kapitola 5.1 výzvy) do následujících tematických bloků:

  • Personální podpora;
  • Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání;
  • Podpora inovativního vzdělávání dětí, žáků a účastníků zájmového vzdělávání v     MŠ/ZŠ/ŠD/ŠK/SVČ/ZUŠ2;
  • Spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností.

Realizace 24 - 36 měsíců. 

Zprávy o realizaci

Projekt má tři sledovaná období pro předkládání zpráv o realizaci projektu včetně žádosti o platbu:

  • první sledované období začíná datem zahájení realizace projektu a trvá 9 měsíců (v případě uplatnění zpětné způsobilosti výdajů může být datum zahájení realizace projektu až 3 měsíce před podáním žádosti o podporu, vždy 1. kalendářní den v měsíci, nejdříve však 1. 5. 2022);
  • druhé sledované období začíná dnem následujícím po dni ukončení předchozího sledovaného období a trvá 9 měsíců;
  • třetí sledované období začíná dnem následujícím po ukončení předchozího sledovaného období a trvá 6 až 18 měsíců (dle délky realizace projektu 24 až 36 měsíců). 

FAQ

Nejčastější dotazy k realizaci. 

Dotaz měsíce únor 2023 - dotaz zodpovídá měsiční odpracované hodiny a jejich vykazování vzhledem k fondu pracovní doby

Vzdělávání

Facebook

facebookMAS   facebookMAP

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogalerie

Nejnovější fotogalerie

MŠ Hrubínova

Milá místa a milí lidé. To je Hradecký venkov!

Mohlo by Vás zajímat

Mohlo by Vás zajímat