Menu
Hradecký venkov o.p.s.
Hradecký venkov o.p.s.

Provozní a animační výdaje MAS Hradecký venkov

logo eu a mmrProjekt „Provozní a animační výdaje MAS“ je spolufinancován Evropskou unií.


Zkrácený název projektu: Provoz MAS
Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001321
Žadatel: Hradecký venkov o.p.s.


Popis projektu:
Projektem budou zajištěny nezbytně nutné finanční prostředky na koordinaci rozvoje regionu ve všech oblastech, podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí, propagace regionu, posuzování projektů vedoucích k rozvoji regionu, koordinace projektů a produktů k rozvoji regionu, zajišťování osvěty a vzdělávání, příprava informačních, metodických i propagačních materiálů, spolupráce na rozvoji lidských zdrojů, komunikace s orgány státní správy a samosprávy.


Cíle projektu:
Cílem projektu je zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Hradecký venkov při plnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Hradecký venkov. Cílem je dosažení změny, která přinese rozvoj regionu a spolupráci mezi partnery. Účelem realizace SCLLD je zvýšení kvality života na území MAS Hradecký venkov a aktivizace místního potenciálu. Zajištění aktivit souvisejících s určením potřeb území, které povedou k řešení lokálních problémů, využití potenciálu a naplňování potřeb území v podobě lepší dostupnosti do škol, zaměstnání a jiných služeb, zvýšení zaměstnanosti v území, zlepšení životního prostředí.


Celkové zdroje: 13 431 490,00 Kč
Celkové nezpůsobilé výdaje: 00,00 Kč
Celkové způsobilé výdaje: 13 431 490,00 Kč
Podpora celkem: 12 759 915,50 Kč
Předpokládané datum zahájení: 1. 7. 2015
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2023

plakát povinné publicity

Aktivity a projekty

Facebook

facebookMAS   facebookMAP

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Speciální MŠ

Milá místa a milí lidé. To je Hradecký venkov!

Mohlo by Vás zajímat

Mohlo by Vás zajímat