Menu
Hradecký venkov o.p.s.
Hradecký venkov o.p.s.

Pozastaven příjem žádostí NZÚL.

Programový rámec IROP

logo spolufinancováno eu logo mmr

Integrovaný regionální operační program (IROP)

Jeden z operačních programů, přes které se v České republice rozdělují peníze poskytnuté z evropských fondů. Naší MAS je přidělena alokace na období 2021-2027 ve výši 91 mil. Kč.
Akceptace programového rámce IROP

V tomto operačním programu jsou u nás oprávnění žadatelé obce, spolky a organizace, které zajišťují na našem území sociální služby.

Těšíme se, že podpoříme projekty v oblastech bezpečné nemotorové a cyklistické dopravy, veřejného prostranství obcí, podpory jednotek sboru dobrovolných hasičů, infrastruktury mateřských a základních škol a infrastruktury pro sociální služby.

Programový rámec IROP (394.96 kB)

Podporovaná opatření:

1. IROP - Doprava

Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu

– výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy;
– zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách.

2. IROP - Hasiči

Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V

– výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic, pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany, vybudování a revitalizace umělých zdrojů požární vody v obcích.

3. IROP - Vzdělávání

Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny

– navýšení kapacit v MŠ v území působnosti MAS;
– zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, s ohledem na zajištění hygienických požadavků v MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí;
– navyšování kapacit a vznik nových zařízení péče o děti typu dětské skupiny.

Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a rekonstrukce učeben neúplných škol

– podpora vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi;
– budování vnitřní konektivity škol; budování zázemí pro školní družiny a školní kluby umožňující zvyšování kvality poskytovaných služeb;
– rekonstrukce učeben neúplných škol.

4. IROP - Veřejná prostranství

Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí

– ucelené (komplexní) projekty veřejných prostranství zaměřené na zelenou infrastrukturu (modrou i zelenou složku), veřejnou a technickou infrastrukturu a související opatření v řešeném území nezbytná pro rozvoj a zlepšení kvality ekosystémových služeb měst a obcí;
– revitalizace a modernizace stávajících veřejných prostranství;
– revitalizace a úprava nevyužívaných ploch.

5. IROP - Sociální služby

Infrastruktura pro sociální služby

– infrastruktura sociálních služeb poskytovaných podle zákona o sociálních
službách (pozn. pravděpodobně jen infrastruktura pro terénní a ambulantní formy poskytování sociální služby, podpora infrastruktury pobytových sociálních služeb je v rámci Národního plánu obnovy).

V tomto období MAS vyhlašuje výzvy do kterých žadatelé předkládají pouze své projektové záměry.

Následuje hodnocení Výběrovou komisí a schválení projektových záměrů Programovým výborem. Vybrané záměry obdrží souhlasné stanovisko o souladu záměru se strategií MAS Hradecký venkov. Stanovisko bude vydáno na dobu určitou a do té doby musí žadatel podat plnou žádost do nadřazených výzev IROP 2021 - 2027 SC 5.1 CLLD.

- 48. výzva IROP - Vzdělávání - SC 5.1 (CLLD)

- 49. výzva IROP - Sociální služby - SC 5.1 (CLLD)

- 60. výzva IROP - Doprava - SC 5.1 (CLLD)

- 61. výzva IROP - Hasiči - SC 5.1 (CLLD)

- 73. výzva IROP - Veřejná prostranství - SC 5.1 (CLLD)

Žádosti o podporu budou hodnoceny Centrem pro regionální rozvoj (CRR) dle kritérií závěrečného ověření způsobilosti.

 

 

Dotační programy

Facebook

facebookMAS   facebookMAP

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

MŠ Hrubínova

Milá místa a milí lidé. To je Hradecký venkov!

Mohlo by Vás zajímat

Mohlo by Vás zajímat