Menu
Hradecký venkov o.p.s.
Hradecký venkov o.p.s.

Publicita projektu

logo spolufinancováno eu

Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus


Zkrácený název projektu: Komunitní práce MAS Hradecký venkov
Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_008/0000012
Žadatel: Hradecký venkov o.p.s.


Popis projektu:
Cílem projektu je zavedení nástrojů komunitní sociální práce na území MAS Hradecký venkov za účelem řešení problémů osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených a rodin s dětmi v nepříznivé sociální situaci. Budou realizovány kroky směřující k aktivizaci místní komunity prostřednictvím vyhledávání lídrů, vytvoření komunikační platformy a spolupráce se samosprávou. Projekt přispěje k posílení soběstačnosti venkova s důrazem na participaci členů místních komunit.


Cíle projektu:
Cílem projektu je zavedení nástrojů komunitní sociální práce na území 63 obcí MAS Hradecký venkov za účelem podpory a řešení problémů osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených a rodin s dětmi v nepříznivé sociální situaci. Bude vytvořena komunikační platforma a vznikne odborný realizační tým, jako poradenský a podpůrný nástroj pro zajištění komunitní sociální práce. Místní venkovské komunity a cílové skupiny ve spolupráci se samosprávami a dalšími odbornými organizacemi budou řešit problémy společně, naučí se vzájemně komunikovat a nacházet řešení problémů v přirozeném prostředí daných cílových skupin.


Výstupy projektu:
- 1 komunikační platforma
- 1 odborný realizační tým
- 120 aktivit pro cílové skupiny z KA 1
- 120 aktivit pro cílovou skupinu z KA 2
- 6 aktivit pro místní samosprávu v KA 3
- 1 evaluační dokument


Celkové zdroje: 8 999 452,00 Kč
Celkové nezpůsobilé výdaje: 00,00 Kč
Celkové způsobilé výdaje: 8 999 452,00 Kč
Podpora celkem: 8 999 452,00 Kč
Předpokládané datum zahájení: 1. 1. 2023
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2025

plakát povinné publicity

Aktivity a projekty

Facebook

facebookMAS   facebookMAP

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Speciální MŠ

Milá místa a milí lidé. To je Hradecký venkov!

Mohlo by Vás zajímat

Mohlo by Vás zajímat