Menu
Hradecký venkov o.p.s.
Hradecký venkov o.p.s.

Od 17. 1. 2024 znovu spuštěn příjem žádostí o dotaci v Nové zelené úsporám LIGHT. (Zateplení a ohřev vody)

Nová zelená úsporám Light

OD 7. 12. 2024 ZNOVU SPUŠTĚN PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O DOTACI.

Vše o  novinkách a rozšíření okruhu žadatelů shrnuto v prezentaci od Ministerstva životního prostředí.

(odkaz na prezentaci)

Plakát povinné publicity

Výše dotace

Opatření na zateplení: maximální celková výše podpory až 150 000,- Kč

Opatření na ohřev vody: včetně nového zásobníkového ohřívače (bojleru) 90 000,- Kč

                                                            ohřev vody využívající stávající bojler 60 000,- Kč

Kdo může žádat:

  • Vlastníci nebo spoluvlastníci:

-rodinného domu, ve kterém jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022

- trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, ve které jsou trvale hlášeni déle než   od 12. září 2022

bytu v bytovém domě ve kterém jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022

- člen bytového družstva s právem užívání posuzovaného bytu v bytovém domě, ve kterém jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022

  • Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení.
  • V období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o podporu pobíral některý se členů domácnosti přídavek na dítě žíjící ve společné domácnosti se žadatelem.

Na co může žádat:

Zateplení fasády

Dotace na zateplení fasády vhodnými tepelněizolačními materiály.

Podpora: 6000 Kč/ běžný metr.

Zateplení střechy

Dotace na kompletní zateplení střechy.

Podpora: 120 000 Kč na kompletní opatření.

Zateplení stropu

Dotace na kompletní zateplení stropu pod nevytápěnými prostory nebo stropu obývaného podkroví.

Podpora: 50 000 Kč na kompletní opatření.

Zateplení podlahy

Dotace na zateplení podlahy na zemině nebo nad nevytápěnými prostory.

Podpora: 60 000 Kč na kompletní opatření.

Výměna oken

Dotace na výměnu stávajících oken ve vytápěných místnostech, a to včetně střešních oken a balkonových dveří.

Podpora: 12 000 Kč na jeden kus výplně.

Nově instalovaná okna musí mít zasklení izolačním 3-sklem a tloušťku rámu minimálně 80 mm nebo musí splňovat požadavek na součinitel
prostupu tepla U W ≤ 0,9 W/m2 .K.

Výměna vchodových dveří

Dotace na výměnu stávajících vchodových dveří za nové, tedy venkovních dveří mezi interiérem a exteriérem.

Podpora: 18 000 Kč na dveře.

Solární ohřev vody

Dotace na termický nebo fotovoltaický ohřev vody.

Podpora: 60 00 až 90 000 Kč.

Každé realizované opatření se řídí Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v programu Nová zelená úsporám Light pro nízkopříjmové domácnosti

Jak požádat o dotaci:

  • Výhradně přes webové stránky systému AIS SFŽP ČR – https://zadosti.sfzp.cz
  • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací                                      

Veškeré informace se dále dozvíte ZDE – novazelenausporam.cz/nzu-light/.

Potřebujete pomoct s přípravou na podání žádosti nebo si nejste jistí?

Kontaktní osoba:

Hradecky_venkov_logo_symbol_barevny

plakátek

plakátek

Energetika

Facebook

facebookMAS   facebookMAP

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

3

Milá místa a milí lidé. To je Hradecký venkov!

Mohlo by Vás zajímat

Mohlo by Vás zajímat