Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 1 2 3 4
Přijďte vyzkoušet paměť a mezigenerační spolupráci!
5
6 7 8 9 10 11 12
13 14
Četba pro mateřinky Knihovna města Hradec Králové
15 16
Setkání mateřinek II
1. pomoc u malých dětí - Roudnice II.
17
Setkání mateřinek II
18 19
20 21 22 23 24 25
Hněvčeves - ergoterapie - jarní tvoření
Den pro děti a rodiče
Psychosociální posilovna
26
27
Rozběřice - ergoterapie - jarní tvoření
28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > MAS > Šablony II./III.

Šablony II./III.


logo.jpg

Místní akční skupina Hradecký venkov nabízí mateřským a základním školám na svém území bezplatnou pomoc s administrací projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

V programovém období 2014 – 2020 a dále v období 2021-2027 vykonává MAS tzv. Animaci škol a školských zařízení. Tato činnost je financována prostřednictvím SC 4.2 Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

Aktivity animace prováděné MAS:

  • Školení pro žadatele a příjemce
  • Pomoc s podáním žádosti v monitorovacím systému
  • Konzultační činnost při realizaci projektu, např. k povinné publicitě
  • Metodická pomoc při zpracování zpráv o realizaci projektu, zadávání dat do monitorovacího systému, zajištění správnosti předávaných výstupů
  • Metodická pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci projektu
  • Metodická pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu a při přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektu

AKTUÁLNĚ

Realizace šablon po otevření škol a školských zařízení po skončení platnosti mimořádných opatření

Nejčastějí chyby ve zprávách o realizaci a při případné kontrole na místě.

Upozornění k ukončení platnosti umožňující pořádat DVPP semináře online.

Realizace šablon při postupném otevírání škol a školských zařízení:

Jakmile bude ve škole nebo školském zařízení (dále jen souhrnně „škola“) umožněna plná prezenční přítomnost dětí/žáků/studentů bez omezení,  škola bude automaticky realizovat aktivity standardně dle přílohy č. 3 výzvy Přehled šablon a jejich věcný výklad. Na školu se už tak již nebude vztahovat Sdělení k realizaci šablon a s tím spojená možnost distanční realizace aktivit.

Kde sledovat mimořádná opatření a epidemiologickou situaci ve vztahu ke školám?

OPATŘENÍ PES VE VZTAHU KE ŠKOLÁM

Kontakty

Mateřské školy mohou i nadále platit chůvy ze šablon!

Aktuální prohlášení zde

Změna Výzvy Šablony II.

Změna spočívá v prodloužení data pro ukončení fyzické realizace projektu z 31. srpna 2021 ba 28. února 2022. Změna nastala také v prodloužení maximální délky trvání projektu z 24 měsíců na 30 měsíců. 

Cele sdělení zde. 

Aktuálně: Sdělení k realizaci šablon

Řídicí orgán OP VVV si je vědom možných negativních dopadů mimořádných opatření kvůli pandemii koronaviru na realizaci šablon. Z tohoto důvodu předkládáme příjemcům možná řešení k minimalizaci rizik. Věříme, že tento dokument pomůže přijmout taková opatření, aby naplnění cílů projektů nebylo ohroženo.

Dokument je k dispozici ZDE.

Metodický dopis - koronavirus

Řídicí orgán OP VVV informuje žadatele a příjemce o zveřejnění Metodického dopisu k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část / specifická část / zjednodušené projekty, ve všech verzích, který je vydáván v souvislosti se šířením koronaviru označovaným jako SARS-CoV-2 a vyhlášeným nouzovým stavem.

Metodický dopis.

K REALIZACI

Upozornění k personálním šablonám

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje ve výzvách Šablony II upozornění k personálním šablonám – k správnému výpočtu fondu pracovní doby a k vysvětlení požadavku vést evidenci docházky

Šablony III.

Výklad šablon a povinné dokladování při vykazování Šablony III.

Přehled Šablon III.

Zprávy o realizaci Šablony II.

  • dokumenty vztahující se k povinným přílohám dokladovaným v každé zprávě o realizaci u již zrealizovaných šablon

Vzory k vykazování ZoR

Šablony II.

Zprávy o realizaci Šablony II.

  • dokumenty vztahující se k povinným přílohám dokladovaným v každé zprávě o realizaci u již zrealizovaných šablon

Vzory k vykazování ZoR.zip

Výklad šablon a povinné dokladování při vykazování Šablony II.

Přehled Šablon.pdf

 

Dotaz měsíce k šablonám

Květen 2020

V MŠ máme chůvu plně hrazenou z projektu výzvy Šablony II. V podané žádosti o podporu do výzvy Šablony III jsme si pro jistotu tuto aktivitu navolili také, a to po celou dobu realizace až do roku 2023. Kdy budou zveřejněny informace, týkající se realizace šablony po 31. 8. 2020. Jak postupovat v případě, že se chůva nebude moci nadále financovat z projektu?

Odpověď: V současné době probíhá legislativní proces vedoucí k tomu, aby mohla být chůva hrazena ze šablon i po 31. 8. 2020. Chůva byla do III. vlny šablon zařazena i z toho důvodu, že MŠMT věří v možnost dalšího financování ze šablon a za tím účelem podniká veškeré kroky. Pokud bude novela vyhlášky č. 14/2005 Sb. schválena do 31. 8. 2020, může být chůva v II. i III. vlně šablon hrazena i po datu 31. 8. 2020 a mateřské školy o tom budou ze strany ŘO OP VVV informovány prostřednictvím interní depeše. Pokud chůvu nebude možné v rámci šablon hradit, lze změnou projektu zvolit jakékoli jiné šablony.

Březen a duben 2020. 

Dotaz měsíce Šablony II. - závěrečné zprávy o realizaci

Šablony II dotaz měsíce.pdf

 

Šablony II. – Jak na první ZOR - Soňa Baueršímová

Záznam pustíte ZDE.

Jak na elektronický podpis zprávy o realizaci

Podpis zprávy o realizaci - návod.pptx

VZORY

„TAHÁK“ ke kvalifikačním požadavkům

Tento „tahák“ je pracovní pomůckou a nenahrazuje znění kvalifikačních požadavků v šablonách.

Vzor smlouvy k PD

Smlouva o poskytnutí služeb

Povinná publicita

Generátor povinné publicity

Vzory smluv

  • vzor k projektovému dni
  • vzor smlouvy pro ředitele za koordinaci projektu

Vzory smluv.zip