Kopie návrhu Pozvánka A4(2).png

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
30 31
Památníčky naší vesnice
1 2 3 4 5
6 7
Jednání PS RP v únoru 2023
8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21
Jednání PS ČJ v únoru 2023
22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Hradecký venkov > Aktuality > Plátcům OSVČ budou odpuštěny zálohy na zdravotní a sociální pojištění

Plátcům OSVČ budou odpuštěny zálohy na zdravotní a sociální pojištěníPlátcům (OSVČ) minimálních záloh zdravotního s sociálního pojištění budou platby zcela odpuštěny. Měsíčně jde zhruba o 5000 korun, za půl roku tedy ušetří 30 tisíc. Živnostníci s hlavní ani vedlejší činností nemusí o toto odpuštění platby nikde žádat, je automatické.

V případě, že odvádíte více než povinné minimum, doplatíte rozdíl mezi vámi vyměřenou a minimální zálohou. Můžete ho nadále platit v měsíčních splátkách od března do srpna, nebo jej hradit nemusíte. V  ročním vyúčtování (zpětně) pak na jaře 2021 doplatíte rozdíl mezi součtem minimálních záloh za půl roku a skutečnou výší pojistného podle vašeho ročního zisku.

OSVČ nemusí odvádět minimální zálohu na zdravotní pojistné za březen až srpen 2020

 V souvislosti s legislativní změnou přijatou v souvislosti s epidemií COVID-19 (sněmovní tisk č. 785) sdělujeme následující informace:

  1. Lhůta pro podání Přehledu OSVČ za rok 2019 se prodlužuje do 3. 8. 2020.
    Splatnost nedoplatku je 11. 8. 2020, bez jakýchkoliv sankcí ze strany VoZP (tedy nebude ani vyměřeno penále v případě podání přehledu do data 3. 8. 2020, ani nebude vystavena pokuta).
  2. OSVČ není povinna odvádět zálohu na zdravotní pojistné za období 3/2020 až 8/2020.

    Záloha na pojistné, kterou by osoba samostatně výdělečně činná zaplatila za období od března 2020 do srpna 2020, se považuje za zaplacenou do výše pojistného vypočítaného z jedné dvanáctiny minimálního vyměřovacího základu podle § 3a odst. 2) zák. č. 592/1992 (tedy 2 352 Kč měsíčně).
  3. Pokud je OSVČ povinna platit zálohy vyšší než 2 352 Kč, může rozdíl nad tuto minimální částku uhradit až pohromadě formou doplatku pojistného, a to nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl (popřípadě měl být) podán přehled podle § 24 odst. 2) zák. č. 592/1992 za rok 2020. Neboli tento doplatek může OSVČ zaplatit až v rámci vypořádání přehledu za rok 2020 (v dubnu 2021).
  4. VoZP nebude vyměřovat penále, které je příslušenstvím pojistného nebo zálohy na pojistné za období od začátku března 2020 do konce srpna 2020. Penále za pojistné nebo za zálohu na pojistné, které nebudou zaplaceny, vzniká nejdříve od 22. září 2020.
  5. V případě žádosti o bezdlužnost je třeba mít uhrazeno veškeré pojistné, případně penále, z dlužného pojistného do 2/2020.

 Zdroj: vozp.cz/informace-pro-platce-o-zmenach-platbach-pojistneho

 

Parlament České republiky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii schválil vládní návrh zákona, který od března do srpna 2020 promíjí povinnost OSVČ platit zálohy na pojistné a následně za toto období odpouští minimální povinné platby na důchodové pojištění OSVČ.

Všechny OSVČ vykonávající hlavní nebo vedlejší výdělečnou činnost, nemají povinnost od března do srpna 2020 platit zálohy na důchodové pojištění. Nezáleží ani na tom, v jaké výši byly zálohy na důchodové pojištění předepsány. Pokud i přesto OSVČ uhradí nebo již uhradila některou z těchto záloh, bude použita na případné jiné již splatné závazky a dále pak jako záloha na pojistné na září až prosinec 2020.

O prominutí povinnosti platit zálohy na březen až srpen 2020 není třeba individuálně žádat, jde o zákonnou úpravu, která bude aplikována automaticky pro všechny OSVČ.

Příští rok, až bude OSVČ podávat přehled o příjmech a výdajích za kalendářní rok 2020, si od výsledného pojistného na důchodové pojištění za rok 2020, odečte zálohy, které uhradila v roce 2020, ale také si odečte za období od března do srpna 2020 částku:

·      2 544 Kč za každý kalendářní měsíc, ve kterém byla vykonávaná hlavní samostatná výdělečná činnost, anebo

·      1 018 Kč za každý kalendářní měsíc, ve kterém byla vykonávaná vedlejší samostatná výdělečná činnost.

Aby nedocházelo ke snižování průměru příjmů, z nichž se vypočítává procentní výměra důchodů, bylo schváleným návrhem zákona stanoveno, že období, po které nebyly placeny zálohy na pojistné (březen až srpen 2020), se bude při výpočtu osobního vyměřovacího základu podle § 16 zákona o důchodovém pojištění považovat u OSVČ s hlavní samostatnou výdělečnou činností za tzv. vyloučenou dobu.

Zdroj: https://www.cssz.cz/web/cz/koronavirus-a-osvc-dotazy-a-odpovedi


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů