Počítadlo

Tržnice hradeckého venkova

Kuchařka

(.pdf, 5 Mb)

Řemesla

(.pdf, 2,5 Mb)

Efektivní chod úřadů

Místní akční skupina MAS Hradecký venkov aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Naše stránky pro žadatele o dotace!

Z Á Z N A M z jednání Programového výboru MAS Hradecký venkov


Z Á Z N A M
z jednání Programového výboru  MAS Hradecký venkov,
konaného dne 19.10 2009 na MěÚ Nechanice

Program jednání:
1) Informace z I. Výzvy
2) Realizace SPL
3) Projekty spolupráce
4) Diskuse
5) Závěr

Přítomni: Předsedkyně programového výboru Jana Kuthanová, Ing.Jana Rejlová, Mgr. Hana Jarošová, Mgr. Luboš Holeček, Pavel Mrkvička, Ing. Ivan Horák, Kateřina Holická, Ing. Helena Fikarová, Josef Karel,
Hosté: Ing. Miroslava Součková – monitorovací výbor, Iva Horníková – manažerka SPL

Omluveni: Mudr. František Hošek, Rudolf Vohralik

Jednání zahájila předsedkyně Programového výboru paní Jana Kuthanová, přivítala členy Programového výboru a informovala o registrovaných  projektech první výzvy.  Ze 14 podaných a zaregistrovaných  projektů bylo 9 projektů od obcí a 5 od neziskových organizací. Všechny projekty prošly administrativní kontrolou  a kontrolou přijatelnosti.

Projekty předala kancelář MAS  na jednání výběrové komise v Mokrovousech. Každý projekt hodnotili samostatně vždy tři hodnotitelé a každý projekt představil vždy jeden určený zpravodaj. Tabulky se svým hodnocením měli zaslat členové VK do 14.10.2009 do 17 hodin manažerce SPL Ivě Horníkové, která sestavila pořadí projektů, dle bodového hodnocení. Členové Výběrové komise obdrželi  pořadí projektů den před jednáním, které se konalo 15.10.2009 na státním zámku Hrádku u Nechanic. Zde byli jednotlivé projekty představeny zpravodaji a bylo diskutováno přidělené bodového hodnocení jednotlivými členy Výběrové komise.
Dále paní Jana Kuthanová promítla jednotlivé projekty a výslednou tabulku členům Programového výboru a iIng. Jana Rejlová nformovala o jednání Výběrové komise, které se účastnila za kancelář MAS k jednotlivým prezentovaným projektům.

Následovala diskuse členů Programového výboru a  paní Jana Kuthanová vyzvala členy PV k hlasování o tomto   návrhu: Programový výbor MAS Hradecký venkov schvaluje výsledky výběru jednotlivých realizačních  projektů podle doporučení výběrové komise.
Všech 9 členů Programového výboru bylo pro. Nikdo nebyl  proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení:č.1 Programový výbor schvaluje výsledky výběru jednotlivých realizačních projektů podle doporučení výběrové komise.

Poté byli členové Programového výboru informování o připravovaném školení Výběrová řízení, které pro žadatele  zajišťuje kancelář MAS. Školení je připraveno na polovinu listopadu a bude zaměřené na konkrétní projekty a žadatele.

Dále Ing. Jana Rejlová koordinátorka projektů spolupráce představila připravované projekty. A to, projekt Dětem pro radost II a projekt Bohatství našeho kraje.
První z projektů Dětem pro radost je ve spolupráci s MAS Společná CIDLINA (koordinační MAS) a jedná se 4 dětská hřiště a 7 interaktivních tabulí do škol.
Druhý projekt je ve spolupráci s dalšími 9 MAS Královéhradeckého kraje. Kdy koordinační MAS je MAS Podchlumí. Jde o vybavení pro kulturní a vzdělávací projekty jednotlivých MAS, regionální produkty a propagace.
Poté Iva Horníková informovala o připravovaném projektu pro  volnočasové a kulturní aktivity seniorů a tělesně postižených
Návrh usnesení: Programový výbor MAS Hradecký venkov schvaluje záměry místní akční skupiny: I. Dětem pro radost, II. Bohatství našeho kraje, III. Venkovská kultura pro seniory a zdravotně postižené.
Všech 9 členů Programového výboru bylo pro. Nikdo nebyl  proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č.2 Programový výbor MAS Hradecký venkov schvaluje záměry místní akční skupiny I. Dětem pro radost, II. Bohatství našeho kraje, III. Venkovská kultura pro seniory a zdravotně postižené.


Poté proběhla  diskuze na téma projektů spolupráce a návrhy na další aktivity např. pohádkové pěší stezky, mapování starých řemesel a tradic.

Následoval závěr a poděkování Jany Kuthanové členům Programového výboru za spolupráci.


 
 
 

 

V Nechanicích dne 19.10. 2009 
Zapsala: Iva horníková


| Autor: Iva Horníková | Vydáno dne 26. 10. 2009 | 1938 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Ministerstvo zemědělství stif Zámek Hrádek u Nechanic Evropská unie Národní památkový ústav

Registrace pro přijímání novinek


Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!

NAŠE PROJEKTY

MAP vzdělávání

Na venkově zdravě jíme

Kuchařka HRADECKÉHO VENKOVA

(.pdf, 4,13 MB)

Propagační materiál Tržnice venkova

(.pdf, 536 kb)

Interaktivní památkový portál

Publikace MASKOVI

(.pdf, 17 Mb)

Kampanologická expozice

Vytvořeno prostřednictvím phpRS - GNU/GPL redakčního systému.