Počítadlo

Tržnice hradeckého venkova

Kuchařka

(.pdf, 5 Mb)

Řemesla

(.pdf, 2,5 Mb)

Efektivní chod úřadů

Místní akční skupina MAS Hradecký venkov aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Naše stránky pro žadatele o dotace!

Zápis ze zasedání pléna

Logo HRADECKÝ VENKOV, o.p.s.

Zápis ze zasedání pléna Místní akční skupiny Hradecký venkov o.p.s., konaného dne 9. září 2008 ve Všestarech.


Program jednání:
Přivítání a zahájení setkání
Představení práce orgánů MAS
Doplňující volby do orgánů MAS
Představení propagačních předmětů MAS
Diskuse
Pracovní schůzka programového výboru
Závěr


Přítomni: viz. prezenční listina
 
Přivítání a zahájení setkání
Jednání zahájila paní Jana Kuthanová, předsedkyně programového výboru obecně prospěšné společnosti Hradecký venkov, přivítala členy a přednesla program jednání. Úvodem informovala o důvodech setkání.


Paní Jana Rejlová podrobně popsala práci orgánů MAS a jejich pravomoci a povinnosti vyplývající ze Statutu společnosti a jmenovitě  představila nové členy. Paní Helenu Fikarovou za ZŠ a MŠ Praskačka, paní Kateřinu Holickou za Rodinné a mateřské centrum Lhota pod Libčany, pana Karla Žabku za Oblastní spolek Červeného kříže v Hradci Králové, pana Ivana Šenka za Státní zámek Hrádek u Nechanic a Janu Pečenkovou za fyzickou osobu.
Paní Jana Pečenková podala informace o zkušenostech z práce výborů  jiných MAS, které získala na  školení.


Poté proběhlo hlasování.
Do programového výboru byli jednomyslně zvoleni: paní Helena Fikarová za ZŠ a MŠ Praskačka , paní Kateřina Holická za Rodinné a mateřské centrum Lhota pod Libčany, pan František Hošek za Myslivecké sdružení Lověna Nechanice  a pan Rudolf Vohralík za ZKO  Dolní Přím.
Do výběrové komise byli jednomyslně zvoleni: paní Jana Pečenková za fyzickou osobu , pan Karel Žabka za oblastní spolek Červeného kříže v Hradci Králové , Ing. Jan Pešek za Zemědělskou akciovou společnost  Mžany a pan Ivan Šenk za Státní zámek Hrádek u  Nechanic.
Paní Jana Pečenková přinesla vzorky propagačních předmětů MAS. Připomněla, že na internetových stránkách jsou vyvěšena pravidla pro jejich získávání a v souborech ke stažení je jednoduchý formulář - žádost.


Diskuse:
Paní Jana Kuthanová požádala o spolupráci při prezentaci MAS Hradecký venkov na Dožínkových slavnostech v Hradci Králové, kde by se naše MAS měla vystřídat s ostatními krajskými MAS ve výstavním stánku.
Dr.Ing.Jan Pešek podrobně  představil páteční i sobotní  program dožínkových slavností a všechny přítomné pozval.


Paní Jolana Šopovová informovala o programu školení a navrhla další setkání 7. října – schválení SPL. Setkání se uskuteční v Nechanicích  od 17 hodin. Zajistí Iva Horníková.


Po té bylo plénum ukončeno a v práci pokračoval programový výbor.
Vedení pracovní schůzky se ujala paní Jolana Šopovová, předmětem schůzky  programového výboru  bylo zpracování SWOt analýzy regionu HV jako podkladu pro tvorbu ISÚ.
Účastníci byli nejprve seznámeni s principy tvorby a zpracování SWOT analýzy. Poté byly diskutovány SWOT analýzy, které měly zpracovány mikroregiony v rámci svých strategických plánů. Na základě těchto podkladů byla zpracována SWOt analýza regionu HV a byly určeny klíčové faktory rozvoje.

Závěr
Jednání ukončila paní Jana Kuthanová v 19.30 hod.
 
USNESENÍ
 Plénum po projednání
• Z v o l i l o: Programový výbor ve složení: Kuthanová Jana - předsedkyně, Fikarová Helena, Holeček Luboš, Holická Kateřina, Horák Ivan, Hošek František, Jarošová Hana, Karel Josef, Mrkvička Pavel, Rejlová Jana, Vohralík Rudolf.
• Výběrovou komisi ve složení: Petrusová Naďa - předsedkyně, Bendová Miriam, Moder Bedřich, Pečenková Jana, Pešek Jan, Rosůlek Luděk, Šenk Ivan, Šulc Zdeněk, Žabka Karel.
• Výkonný monitorovací výbor ve složení: Součková Miroslava - předsedkyně, Bous Václav, Hopjanová Miluše, Nebeská Monika, Vaňková Jana.
        
Plénum po projednání                     
V z a l o  n a  v ě d o m í
Podmínky pro přidělování propagačních materiálů MAS.
Plénum po projednání
P o v ě ř u j e
Ivu Horníkovou organizací příštího setkání Pléna MAS – 7.10.2008 v Nechanicích.

V Nechanicích dne 10.9.2008
Zapsala: Iva Horníková                      

 

 


| Autor: Iva Horníková | Vydáno dne 14. 09. 2008 | 2137 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Ministerstvo zemědělství stif Zámek Hrádek u Nechanic Evropská unie Národní památkový ústav

Registrace pro přijímání novinek


Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!

NAŠE PROJEKTY

MAP vzdělávání

Na venkově zdravě jíme

Kuchařka HRADECKÉHO VENKOVA

(.pdf, 4,13 MB)

Propagační materiál Tržnice venkova

(.pdf, 536 kb)

Interaktivní památkový portál

Publikace MASKOVI

(.pdf, 17 Mb)

Kampanologická expozice

Vytvořeno prostřednictvím phpRS - GNU/GPL redakčního systému.