Počítadlo

Tržnice hradeckého venkova

Kuchařka

(.pdf, 5 Mb)

Řemesla

(.pdf, 2,5 Mb)

Efektivní chod úřadů

Místní akční skupina MAS Hradecký venkov aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Naše stránky pro žadatele o dotace!

Zápis ze správní rady

Logo HRADECKÝ VENKOV, o.p.s.

Z Á Z N A M
z  jednání správní rady obecně prospěšné společnosti Hradecký venkov,  konaného dne 28.8. 2008 na Městském úřadě v Nechanicích


Program jednání:
1) Návrh na doplňující volby do orgánů MAS
2) Rozdělení dotace POV a grantu kraje
3) Schválení pravidel pro poskytování propagačních materiálů MAS
4) Informace o kurzu ve Valech u Dobrušky
5) Různé

Přítomni:   Josef Macháček,  Jana Kuthanová, Jiří Pechar, Jana Rejlová, Miroslava Součková, Jana Pečenková,  Iva Horníková
 
1) Návrh na doplňující volby do orgánů MAS
SR rozhodla, že na úterý 9.9.2008 (17 hodin, motorest Piccolo)  bude svoláno plénum MAS Hradecký venkov a budou provedeny doplňující volby do orgánů MAS. Důvodem je umožnit novým členům MAS zapojit se do činnosti. Plénum bude seznámeno s činností jednotlivých orgánů a jejich úlohou při úpravách SPL.
Úkoly:
- J.Macháček zajistí místo konání
- I.Horníková připraví a rozešle pozvánku
- program připraví I.Horníková a J.Pečenková
- všichni budou motivovat členy  ve svých regionech k účasti

2) Rozdělení dotace POV a grantu kraje
SR rozhodla proplatit I.Horníkové odměnu za měsíc 07/08 dle předloženého výkazu práce. Výkazy za další měsíce budou zasílány SR k odsouhlasení elektronicky.
Z dotace POV na vzdělávání budou realizovány počítačové kurzy v učebnách základních škol v regionu, Z: J. Rejlová. Dále pak informační leták na třídění odpadů – vizualizace představitelů mikroregionů a texty propagující třídění odpadů v mikroregionech – Z: každý mikroregion sám, J.Rejlová domluví s Ing. Bacovskou, že postupně všichni zašleme podklady a určí se další postup.

Více informací a inspiraci najdete na: http://www.cistykraj.cz/pro_obce    Vizuál starosta
Pro vaše místní tituly a zpravodaje nabízíme grafické zpracování inzerátu, který bude založen na osobní podpoře projektu ze strany starosty, příp. jiné populární a respektované osobnosti vaší obce či města. Stačí pouze dodat fotografii formátu A4 v rozlišení 300dpi (lze pořídit i běžným digitálním fotoaparátem s nastavením rozlišení na cca 3500x2500, nikoli však pomocí mobilního telefonu). Pojetí konceptu fotografie je na Vás, pro inspiraci naleznete pod textem několik ukázek již realizovaných inzercí. Nevhodné jsou formální fotografie portrétů pro potřeby např. občanských průkazů, apod. Po dodání podkladů pro tvorbu inzerce budou připravené výstupy předloženy k autorizaci a korektuře. Další informace žádejte na info@cistykraj.cz
3) Schválení pravidel pro poskytování propagačních materiálů MAS
K navrhovaným pravidlům pro rozdělování propagačních předmětů MAS Hradecký venkov byly vzneseny připomínky,  úpravy zapracuje I.Horníková, zveřejní na stránkách  a rozešle elektronicky všem v MAS 
J.Pečenková objedná dohodnuté reklamní předměty dle nabídky.

4) Informace o kurzu ve Valech u Dobrušky a setkání krajských MAS
J. Kuthanová informovala o setkání Krajské sítě MAS Královéhradeckého kraje, byla vytvořena pracovní skupina pro krajský program LEADER, na stránkách Spolku pro obnovu venkova KHK jsou informace o MAS, I.Horníková zjistí přístupová hesla.  MAS Královéhradeckého kraje mají možnost prezentace na Dožínkách, Hradecký venkov prostřednictvím  roll up dohromady s MAS Společná Cidlina, zajistí J.Kuthanová. Na 10.11. je stanovena uzávěrka výzvy na spolupráci MAS – zveřejněno na stránkách MŽP. Setkání krajských MAS je stanoveno na  18.11. ve 13 hodin KD Nechanice, malý sál – rezervaci zajistí J.Pechar. P. Dohnálek (radní KHK) přislíbil, že kraj uhradí úspěšným MAS v Královéhradeckém kraji úroky. Je nutné rozeslat dopisy ohledně předfinancování realizace SPL (Česká spořitelna) + financování úroků na kraj (KHK, p. Helmut Dohnálek) – Z: I.Horníková, J.Pechar
J.Pečenková a I. Horníková informovaly o školení k SPL.

5) Různé
? omezení provozu pošt na vesnicích, p. Bezdíček – za svaz měst a obcí jsou proti,  správní rada toto rozhodnutí podporuje a připojuje se k petici. Z: J.Kuthanová
 

V Nechanicích dne 28.8.2008
Zapsaly:   Jana Rejlová, Jana Pečenková


| Autor: Jana Rejlová | Vydáno dne 08. 09. 2008 | 1878 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Ministerstvo zemědělství stif Zámek Hrádek u Nechanic Evropská unie Národní památkový ústav

Registrace pro přijímání novinek


Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!

NAŠE PROJEKTY

MAP vzdělávání

Na venkově zdravě jíme

Kuchařka HRADECKÉHO VENKOVA

(.pdf, 4,13 MB)

Propagační materiál Tržnice venkova

(.pdf, 536 kb)

Interaktivní památkový portál

Publikace MASKOVI

(.pdf, 17 Mb)

Kampanologická expozice

Vytvořeno prostřednictvím phpRS - GNU/GPL redakčního systému.