Počítadlo

Tržnice hradeckého venkova

Kuchařka

(.pdf, 5 Mb)

Řemesla

(.pdf, 2,5 Mb)

Efektivní chod úřadů

Místní akční skupina MAS Hradecký venkov aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Naše stránky pro žadatele o dotace!

Zápis z ustavujícího jednání Sítě Místních Akčních Skupin Královéhradeckého kraje

Zápis z ustavujícího jednání  Sítě Místních Akčních Skupin Královéhradeckého kraje, konaného dne 4. března 2008  ve Vile Čerych v České Skalici v 16 hodin.přítomni : dle prezenční listiny
program :
? ustavení neformální sítě MAS v kraji v návaznosti na přípravy NSRV – název sítě
? témata a termíny konferencí v kraji
? zhodnocení zkušeností s 1. Výzvou IV. Osy
? informace o přípravách národního schématu metody LEADER pro další roky
? různé

Předseda MAS Mezi Úpou a Metují pan Josef Kulek zahájil jednání, přivítal přítomné a předal slovo Petrovi Kulíškovi, který jednání vedl.

Ustavení neformální sítě MAS v kraji v návaznosti na přípravy NSRV – název sítě
11 přítomných zástupců MAS KHK se po diskuzi sjednotilo na názoru, aby byla zatím ustavena neformální síť MAS s názvem „Síť MAS Královéhradeckého kraje“. Dva zástupci se zdrželi hlasování.
Byla projednána následující pravidla pro činnost sítě, 13 zástupců MAS souhlasí :
? Na jednáních bude každá přihlášená MAS disponovat jedním hlasem ( je na každé MAS, koho bude na jednání delegovat, většinou předseda nebo písemně pověřený zástupce )
? Jednání budou usnášeníschopná v případě nadpoloviční většiny členů MAS  - 8
? Ke schválení může dojít při kladném hlasování nadpoloviční většiny přítomných – nejméně 5
? Zástupcem Sítě pro jednání (nejsou-li pověřeni jiní zástupci) a osobou  pro doručování  písemností pro „Síť MAS Královéhradeckého kraje“  byl ustanoven
      Petr Kulíšek – 517 41 Kostelecké Horky 28, petr.kulisek@nadorlici.cz
? Na úkoly vyplývající z jednání budou  pověřeni zástupci
 
Témata a termíny konferencí v kraji – společný postup, uplatnění
? Centrum Rozvoje Česká Skalice – konec října, začátek listopadu – pořádá Venkovskou konferenci / téma zatím nevybráno /
? Brána do Českého Ráje – říjen, setkání MAS, DSO a zástupců kraje
? Setkání Škol obnovy venkova, pořádáno z dotace  POV MMR, zatím blíže neurčeno
? Jana Kuthanová – na setkání v Hořicích 27. 3. 2008 by měla být prezentace MAS
? Návrh na setkání MAS NUTS II se zástupci MZE ??? 

Zhodnocení zkušeností s 1. Výzvou IV. Osy
? Do  LEADERu bylo podáno celkem 8 žádostí z našeho kraje. V současné době obdržely všechny přihlášené MAS výzvu k doplnění chybějících podkladů.
? Předpokládá se, že II. Výzva bude mít stejné podmínky.
? Zkušenosti s nepovinnými přílohami – není nutné dávat přílohy navíc, jsou vráceny, dávejte skutečně jenom to, co požaduje MZE.
? SPL – nedávejte více stran než je předepsáno v zadání / 60 /.
? V současné době se ustanovuje hodnotitelská komise, za NS MAS je nominován pan Kavala.
? V pravidlech je, že MAS je ucelené území, v průběhu žádostí jsou snahy o změnu pravidel. Naše síť jednohlasně souhlasí, aby se tato pravidla neměnila.

 


Informace o přípravách národního schématu metody LEADER pro další roky
? Příští schéma se připravuje pod názvem „Živý venkov“, předpokládá se, že budou volnější pravidla i administrativně to bude méně náročné než loňský LEADER ČR.         ( např. vypadne podmínka pro zemědělce – ne prvovýroba )
? Z  letošní roku budou vyloučeny jen těch 48 Mas z první výzvy, zdůrazňujeme, že ještě nic není schváleno.
? Jak je to s MAS, které  požádají do II. výzvy Leaderu PRV?  Když dostanou peníze v podstatě až na rok 2009, tak budou také v překryvu? Nedá se to ještě  zvážit ?
? Ředitelka pro venkov je Ing. Andrea Petrášková 221 812 180, andrea.petraskova@mze.cz,  zůstává Lucie Voltrová 221 812 572, lucie.voltrova@mze.cz
? Alokace by měla být stejná, to je 50 – 60 milionů.
? Paní Jaroslava Nekvasilová za pracovní skupinu MV navrhuje připomínku, že není prostor pro měkké projekty, s čímž většina přítomných souhlasí. Současně se někteří přítomní domnívají, že měkké projekty je možné realizovat z grantů kraje, MMR, MŠ.

Různé
? Petr Kulíšek předal materiály k PRV. Z těchto materiálu je zřejmé, že v první výzvě nastal 300%  převis poptávky u opatření na obnovu a rozvoj vesnic. Bohužel nejsou možné přesuny v osách PRV.
? SPOV podal žádost na 1 366 tisíc na vzdělávání ( 100% dotace ) a je předpoklad úspěchu z důvodu volné kapacity v této oblasti. V případě přidělení dotace bude vypsáno výběrové řízení na administrátora grantu a proběhne oslovovací řízení, aby bylo pokryto celé území kraje a současně i široká škála vzdělávacích témat.
? Pan Luděk Láska z MAS Český Ráj a Pojizeří informoval o podpoře MAS v Libereckém kraji. Celkem 11 MAS , každá obdrží cca 180 tisíc na činnost. Je tam nastaven systém 2x ročně schůzky MAS se zástupci kraje, kde se především řeší finanční pomoc , prezentace ROP a další. POV je navýšeno zhruba o 4 miliony, mohou žádat i MAS, dále můžou MAS žádat ve vypisovaných grantech. Kraj vydal publikaci na prezentaci MAS.
? Ve Středočeském kraji je podpora MAS na práci – 4 miliony. 100 tisíc je na spolupráci a další částka na činnost je rozdělována podle počtu obyvatel.
? Pardubice udělují podporu MAS prostřednictvím POV ( vzdělávání ). Spolupráce mezi MAS je zatím minimální.
? Petr Kulíšek informoval o dopise od pana Helmuta Dohnálka ( všichni obdrželi ), v dopise je citováno, že v rozpočtu na rok 2008 je částka 2,1 milionu na činnost MAS, což je 150 tisíc na jednu MAS. Mimo jiné postrádá zápis ze společné schůzky. Zápis dodatečně provede Petr Kulíšek za pomoci paní Kuthanové.
? Dále je v dopise přislíbena pomoc v oblasti medializace a propagace MAS v rámci kraje. Je potřeba se spojit s informatiky kraje a s nimi projednat možnosti. Podklady ke spolupráci na medializaci a propagaci připraví pracovní skupina P. Kulíšek, J. Kmoníček, J. Balcar a J. Nekvasilová.
? Další úkol je iniciovat schůzku na uplatnění metody LEADER při rozdělování krajských peněz  - na konferenci NS MAS bude konzultováno s paní Fodorovou. 
? Na dnešní jednání nebyli pozvání zástupci kraje z důvodů, že toto jednání bylo pracovní. Na příští jednání bude vhodné pozvat pana Vamberu, Dohnálka, Mojžíše a vedoucí pracovníky a úředníky z odboru regionálního rozvoje.
? Paní - J. Nekvasilová zajistí našim pozvaným hostům (Vambera, Domšová) na národní konferenci VIP pozvánky, současně vyřídí finanční stránku.
? Petr Kulíšek nás informoval o dotazníku pana Floriana jr., aby mohl vyplnit dotazník, obrátí se na MAS o dodání informací.
? MAS Brána do Českého Ráje připravuje mezinárodní a národní projekt na spolupráci spolu s MAS Hradecký venkov a partnery z Francouzské strany.

Úkoly:
1. vyvolat jednání se zástupci odboru reg. rozvoje KHK  J. Balcar termín 10.5
2. vypracovat zápis z minulého jednání    P. Kulíšek termín 15.3
3. vyvolat jednání s p. Fodorovou a informatiky o podobě prezentace venkova na stránkách KHK      J.Nekvasilová termín 10.5
4. zajistit na konferenci MAS pro hosty z KHK VIP   J.Nekvasilová termín 7.3
5. doplnit a zaslat dotazník  p. Floriánovi   P. Kulíšek termín 7.3

 

„Síť MAS Královéhradeckého kraje“ bude oficiálně zastupovat Petr Kulíšek, v konkrétních úkolech pak  Jana Kuthanová, Jan Balcar a Jaroslava Nekvasilová.
Příští schůzka „Sítě MAS Královéhradeckého kraje“ se uskuteční 15. 5.  v 15:15 hodin v Libuni.   Pozvánky zajistí MAS Brána do Českého Ráje.


Zapsala : Zdeňka Hovorková – manažerka MAS Mezi Úpou a Metují

Ověřili :

 


| Autor: Jana Kuthanová | Vydáno dne 10. 03. 2008 | 1044 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Ministerstvo zemědělství stif Zámek Hrádek u Nechanic Evropská unie Národní památkový ústav

Registrace pro přijímání novinek


Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!

NAŠE PROJEKTY

MAP vzdělávání

Na venkově zdravě jíme

Kuchařka HRADECKÉHO VENKOVA

(.pdf, 4,13 MB)

Propagační materiál Tržnice venkova

(.pdf, 536 kb)

Interaktivní památkový portál

Publikace MASKOVI

(.pdf, 17 Mb)

Kampanologická expozice

Vytvořeno prostřednictvím phpRS - GNU/GPL redakčního systému.