Počítadlo

Tržnice hradeckého venkova

Kuchařka

(.pdf, 5 Mb)

Řemesla

(.pdf, 2,5 Mb)

Efektivní chod úřadů

Místní akční skupina MAS Hradecký venkov aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Naše stránky pro žadatele o dotace!

Zápis z jednáni Programového výboru

Zápis z jednáni Programového výboru konaného 22.6.2009 na obecním úřadě ve Velichovkách od 16 hodin


Přítomni: předsedkyně Jana Kuthanová, Ing. Jana Rejlová, Mgr. Hana Jarošová, Ing. Ivan Horák, Mudr. František Hošek, Josef Karel, Pavel Mrkvička. 
Usnášení schopných bylo 7 členů - tj.60% členů Programového výboru.
Program:
1. Přivítání
2. Informace z jednání SZIF
3. Prezentace  Fichí
4. Prezentace administrativních postupů
5. Diskuze k bodům 2 - 4
6. Návrh usnesení diskuse
7. Hlasování
Programový výbor přivítala jeho předsedkyně Jana Kuthanová. Seznámila přítomné členy s bodovým hodnocením MAS Hradecký venkov v Programu rozvoje venkova. Informovala o snížené alokaci cca 3 659 137Kč na rok pro naší MAS a se závěry jednání na Mze ČR. Členové Programového výboru obdrželi tištěný finanční plán na celé období dle SPL.
J. Kuthanová prezentovala Fiche č. 2 Záchrana, obnova a rozvoj kulturního dědictví na území MAS Hradecký venkov, č.4 Vybudování dopravní a technické infrastruktury v obcích, č.5 Obnova a vybavení objektů občanské vybavenosti  - posilování sounáležitosti obyvatel  s územím  a administrativní postupy, kdy bylo zřejmé, že není možné dodržet termíny, tak jak byly schváleny v SPL a bude nutné zažádat o změny administrativních postupů. Dále Jana Kuthanová představila vzorovou výzvu.

Poté proběhla diskuse k bodům 2 – 4, kdy postupně na otázky odpovídali Jana Kuthanová a Ing. Jana Rejlová.


Po proběhlé diskusi byl sestaven návrh usnesení:


Návrh usnesení Programového výboru:
- PV MAS HV navrhuje plénu MAS v roce 2009 vyhlásit výzvu na předkládání projektů na fiche opatření č.5 0bnova a vybavení objektů občanské vybavenosti – posilování sounáležitosti obyvatel s územím.
Odůvodnění :
Finanční plán pro r.2009 počítal s vyhlášení 3 fichí opatření tj.
- Záchrana, obnova a rozvoj kulturního dědictví (č.2),
- Vybudování dopravní a technické infrastruktury (č.4), 
- Obnova a vybavení objektů občanské vybavenosti (č.5)


Důvodem pro vyhlášení pouze jedné fiche je nižší alokovaná finanční částka na realizaci SPL pro MAS HV než bylo počítáno při zpracování SPL a krátký časový prostor pro administrativní postupy spojené s vyhlášením výzvy, výběrem projektů výběrovou komisí a předložením na SZIF.
Návrh usnesení byl progrmovým výbor schválen všemi hlasy přítomných členů.


Ing. Jana Rejlová prezentovala podané projekty  Spolupráce, a to „ Dětem pro radost“ a „ Partnerství pro venkov“. A představila další možnosti spolupráce mezi MAS.
Jednání ukončila Jana Kuthanová a pozvala přítomné na jednání Pléna.


| Autor: Iva Horníková | Vydáno dne 25. 06. 2009 | 2006 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Ministerstvo zemědělství stif Zámek Hrádek u Nechanic Evropská unie Národní památkový ústav

Registrace pro přijímání novinek


Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!

NAŠE PROJEKTY

MAP vzdělávání

Na venkově zdravě jíme

Kuchařka HRADECKÉHO VENKOVA

(.pdf, 4,13 MB)

Propagační materiál Tržnice venkova

(.pdf, 536 kb)

Interaktivní památkový portál

Publikace MASKOVI

(.pdf, 17 Mb)

Kampanologická expozice

Vytvořeno prostřednictvím phpRS - GNU/GPL redakčního systému.