Počítadlo

Tržnice hradeckého venkova

Kuchařka

(.pdf, 5 Mb)

Řemesla

(.pdf, 2,5 Mb)

Efektivní chod úřadů

Místní akční skupina MAS Hradecký venkov aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Naše stránky pro žadatele o dotace!

Zápis z jednání Sítě MAS Královéhradeckého kraje konaného dne 11.2.2009 v Nechanicích

Přítomno – 10 zástupců MAS: Hradecký venkov, Království Jestřebí Hory, Mezi Úpou a Metují, Pohoda venkova, Nad Orlicí, Broumovsko+ Společná Cidlina, Podchlumí, Otevřené zahrady Jičínska, Brána do Českého ráje


I. Zahájení a seznámení s programem
Jana Kuthanová
Program:
1. zahájení
2. Projekt SPOV - Vzdělávání
3. Plnění úkolů jednotlivých členů dle zápisu
4. Informace z NS MAS
5. Návrh na založení krajské organizace s IČO pod NS MAS
6. Volba zástupce a náhradníka ve výboru NS MAS
7. Volba člena skupiny pro realizaci LEADER v NS MAS
8. LEADER KHK
9. Závěr

bod 2. Projekt SPOV – Vzdělávání
Petr Kulíšek přítomné informoval o projektu a požádal o spolupráci v propagaci seminářů v MAS, Jiří Kmoníček vyzval případně i k doplnění potřebných témat vzdělávání, zástupci MAS požadují včasné zasílání pozvánek a přihlášek, tak, aby mohli včas informovat své členy atd.


bod 3. Usnesení z minulého jednání – splnění úkolů
Jana Kuthanová
• článek o MAS KHK – p. Balcar, článek byl předložen ve 2 verzích v řádném termínu předán p. Berdychové, která informovala – na K.ú. probíhá výběrové řízení na dodavatele – U nás v kraji, řeší se nová redakční rada, mapka MAS kraje je OK, úkol pro p.Berdychovou nadále trvá dle podmínek kraje, info na dalším jednání, před zadáním do tisku (U nás v kraji) p.Berdychová zkonzultuje s panem Balcarem aktuálnost článků
• návrh na další možné uveřejnění článků – p.Kulíšek zajistí zveřejnění na stránkách SPOV a časopisu SPOV, ostatní MAS na svých stránkách, p.Balcar prověří Deníky Bohemia (kraj)
• web stránky na internetových stránkách Královéhradeckého kraje – p. Kulíšek, stránky se rekonstruují – nový systém cca za 1 měsíc
• publikace o MAS – rozpočet – zajištěno p. Bitnerová, žádost podá a začne se sběrem podkladů p. Kulíšek - nesplněno
• Leader KHK – podklady zpracovány – zajištěno p. Bitnerová, p. Kulíšek doplní připomínky z pracovní skupiny a všem rozešle - splněno
• Krajská dotace 2.100 tis.Kč – inf. p.Berdychová – až v červnu 2009, zástupci MAS upozorňují, že je to pozdě, p.Berdychová na jednání výboru 5.3.2009 zkusí prosadit výměnu s jiným dotačním titulem, tak, aby MAS obdrželi dotaci co nejdříve, dále je třeba ve smlouvě upravit, uznatelné výdaje - je možno čerpat od začátku roku 2009


bod 4 Informace z NS MAS
Petr Kulíšek podal informace z činnosti NS MAS, z návštěvy Bruselu kde zastupoval NS v evropské síti MAS, informace o fungování MAS v EU
bod 5 Návrh na založení krajské organizace s IČO pod NS MAS
Petr Kulíšek podal návrh na založení krajské organizace s IČO pod NS MAS, vysvětlil systém fungování a svůj návrh odůvodnil zvýšením podpory ve vyjednávání pro NS. Z diskuse vyplynulo toto usnesení:
-do příštího jednání projedná zástupce každé MAS ve svém vrcholném org. (dle svých stanov) návrh na založení krajské sítě MAS pod NS MAS
návrh vstupního vkladu 1 tis. Kč na MAS (mimo CP do NS MAS CR) - struktura dle stanov NS MS ĆR – viz www.nsmascr.cz
(aktuální stanovy spolu se zápisem rozešle všem J.Kuthanová)

bod 6 Volba zástupce a náhradníka ve výboru NS MAS
p.Nekvasilová, která zastupovala MAS KHK v NS – vysvětlila o jakou práci a jak časově náročnou se jedná, ráda by z této funkce z časových důvodů odstoupila.
8 přítomných zástupců MAS KHK (členů NS MAS) zvolilo jako svého zástupce v NS MAS p.Kulíška P. (NAD ORLICÍ) a za náhradníka p.Bitnerovou (Společná Cidlina).

Bod 7 Volba člena skupiny pro realizaci LEADER v NS MAS
8 přítomných zástupců MAS KHK (členů NS MAS) zvolilo člena skupiny pro realizaci Leader v NS MAS p.Bitnerovou (Společná Cidlina).
Bod 8 LEADER KHK
M.Berdychová vyjedná schůzku s Ing.Táborským 1.náměstkem hejtmana, schůzky se zúčastní členové pracovní skupiny pro Leader KHK - Kuthanová, Kulíšek, Kmoníček, Balcar, Bitnerová (schůzky se zúčastní min. 3 členové). Cílem jednání bude zjistit možnosti podpory projektu Leader KHK


Různé :
• další jednání proběhne 8.dubna 2009 v 13 hodin Holovousy – zodpovědná MAS Podchlumí
• Volební valná hromada NS MAS ČR se koná v Zábřehu na Moravě dne 11.3.2009 v 10 hodin
Shrnutí úkolů pro jednotlivé členy:
• M.Berdychová – článek o MAS – U nás v Kraji
• P.Kulíšek – článek o MAS – stránky SPOV, časopis SPOV
• všichni – článek o MAS – na své webové stránky
• J.Balcar – článek o MAS – Deníky Bohemia (kraj)
• M.Berdychová – krajská dotace – pokusit se vyjednat ve výboru schválení v ZK již na příštím zasedání, uznatelné výdaje kompenzovat již od začátku r.2009
• všichni – projednání návrhu ve své MAS na založení krajské sítě MAS pod NS MAS
• M.Berdychová – termín jednání s Ing.Táborským
• pracovní skupina pro Leader KHK připravit podklady pro jednání
• MAS Podchlumí organizačně zajistit další jednání sítě MAS KHK
Nechanice 11.2.2009
Zapsala: Kuthanová J.

 


| Autor: Iva Horníková | Vydáno dne 19. 02. 2009 | 857 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Ministerstvo zemědělství stif Zámek Hrádek u Nechanic Evropská unie Národní památkový ústav

Registrace pro přijímání novinek


Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!

NAŠE PROJEKTY

MAP vzdělávání

Na venkově zdravě jíme

Kuchařka HRADECKÉHO VENKOVA

(.pdf, 4,13 MB)

Propagační materiál Tržnice venkova

(.pdf, 536 kb)

Interaktivní památkový portál

Publikace MASKOVI

(.pdf, 17 Mb)

Kampanologická expozice

Vytvořeno prostřednictvím phpRS - GNU/GPL redakčního systému.