Počítadlo

Tržnice hradeckého venkova

Kuchařka

(.pdf, 5 Mb)

Řemesla

(.pdf, 2,5 Mb)

Efektivní chod úřadů

Místní akční skupina MAS Hradecký venkov aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Naše stránky pro žadatele o dotace!

ZÁPIS ze zasedání pléna

Místní akční skupiny Hradecký venkov o.p.s., konaného dne 2. října 2007 na Dolním Přímu.

 


 Program jednání:
1) Přivítání a zahájení setkání
2) Zpráva o dosavadní činnosti společnosti   
3) Volba orgánů Místní akční skupiny Hradecký venkov, představení kandidátů
4) Plán činnosti
5) Diskuze
6) Usnesení
7) Závěr

Přítomni: viz. prezenční listina

1) Přivítání a zahájení setkání
 Jednání zahájil pan Jiří Pechar, předseda správní rady obecně prospěšné společnosti Hradecký venkov, přednesl program jednání a vyzval přítomné k jejich představení a uvedení důvodů proč vstoupili do MAS.

2) Zpráva o dosavadní činnosti společnosti   
 Paní Jana Kuthanová informovala o založení Místní akční skupiny Hradecký venkov, o setkáních s podnikateli a neziskovými organizacemi z regionu. Představila činnost a úkoly jednotlivých orgánů MAS, tak jak jsou uvedeny ve schváleném Statutu společnosti (plénum, programový výbor, výběrová komise, výkonný monitorovací výbor).
 Činnost MAS v Královéhradeckém kraji podporuje i kraj a jejich přípravu do programu LEADER. Zastupitelstvo kraje odsouhlasilo podporu 150 tis. Kč na provozní náklady pro každou MAS.

3) Volba orgánů Místní akční skupiny Hradecký venkov, představení kandidátů
 Pan Jiří Pechar představil přítomným jmenný návrh členů jednotlivých orgánů MAS -  programového výboru, výběrové komise a výkonného monitorovacího výboru.   Výsledky hlasování:
• Programový výbor ve složení: Holeček Luboš, Pešek Jan, Mrkvička Pavel, Jarošová Hana, Karel Josef, Rejlová Jana, Kuthanová Jana, Horák Ivan, Šopovová Jolana.   (15 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE)
• Výběrová komisi ve složení: Petrusová Naďa, Modr Bedřich, Bendová Miriam, Rosůlek Luděk, Šulc Zdeněk. (15 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE)
• Výkonný monitorovací výbor ve složení: Součková Miroslava, Hopjanová Miluše, Nebeská Monika, Němec Roman, Bous Václav. (15 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE)

4) Plán činnosti
 Paní Jana Rejlová informovala o zpracovávané společné strategii MAS, která stručně hodnotí a charakterizuje území MAS. Základním podkladem pro tuto analýzu jsou schválené strategie jednotlivých mikroregionů, statistická data, databáze projektů obcí a svazků obcí, výsledky dotazníkových šetření u zájmových spolků a organizací. Z této základní analýzy vychází SWOT analýza, která hodnotí silné a slabé stránky regionu a možné příležitosti a ohrožení dalšího rozvoje.
  
 
Všichni členové MAS obdrží návrh analýz do 17.10.2007 v elektronické podobě prostřednictvím emailové pošty.  S materiálem se seznámí  tak, aby na příštím jednání pléna bylo možné analýzy doplnit či upravit, následně odsouhlasit a pokračovat na další etapě prací tj. návrhu co chceme společně v území Hradeckého venkova tvořit.
Databáze projektů je stále doplňována, sběr VŠECH projektů z území Hradeckého venkova stále probíhá. Formulář  Projektový list je zveřejněn na internetových stránkách www.hradeckyvenkov.cz  a bude rozeslán se zápisem.
 
5) Diskuze
 Paní Hopjanová upozornila, že na stránkách společnosti je zveřejněna neaktualizovaná tabulka se základními statistickými daty MAS. J.Pechar zajistí aktualizaci.

6) Usnesení
       Paní Miroslava Součková přečetla návrh usnesení. Hlasování: 15 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE

7) Závěr
 Pan Jiří Pechar ukončil jednání v 19 hodin.
 Příští setkání pléna MAS Hradecký venkov se uskuteční v úterý  30.10.2007 v 17,00 hodin v motorestu Picolo ve Všestarech.

Usnesení

Plénum po projednání
S c h v á l i l o
• S odkazem na čl. X.- XII statutu společnosti Hradecký venkov, o.p.s. ustanovení Programového výboru
Výběrové komise
Výkonného monitorovacího výboru
• Další setkání pléna dne 30.10.2007 ve Všestarech


Plénum po projednání
Z v o l i l o

• Programový výbor ve složení: Holeček Luboš, Pešek Jan, Mrkvička Pavel, Jarošová Hana, Karel Josef, Rejlová Jana, Kuthanová Jana, Horák Ivan, Šopovová Jolana.
• Výběrovou komisi ve složení: Petrusová Naďa, Moder Bedřich, Bendová Miriam, Rosůlek Luděk, Šulc Zdeněk.
• Výkonný monitorovací výbor ve složení: Součková Miroslava, Hopjanová Miluše, Nebeská Monika, Němec Roman, Bous Václav.

Plénum po projednání
V z a l o  n a  v ě d o m í

• Zprávu o dosavadní činnosti společnosti Hradecký venkov o.p.s. přednesenou paní Janou Kuthanovou.
• Postup prací při vypracování strategie MAS Hradecký venkov. Za vypracování odpovídá paní Jana Rejlová.

 
Plénum po projednání
U k l á d á

• Předsedovi správní rady panu Jiřímu Pecharovi rozeslat jmenný seznam členů MAS (včetně spojení) všem přítomným na jednání pléna.

V Nechanicích dne 5.10.2007
Zapsaly: Ing. Součková, Ing. Rejlová

 

Jiří Pechar
předseda správní rady

 


| Autor: Jana Rejlová | Vydáno dne 02. 10. 2007 | 2150 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Ministerstvo zemědělství stif Zámek Hrádek u Nechanic Evropská unie Národní památkový ústav

Registrace pro přijímání novinek


Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!

NAŠE PROJEKTY

MAP vzdělávání

Na venkově zdravě jíme

Kuchařka HRADECKÉHO VENKOVA

(.pdf, 4,13 MB)

Propagační materiál Tržnice venkova

(.pdf, 536 kb)

Interaktivní památkový portál

Publikace MASKOVI

(.pdf, 17 Mb)

Kampanologická expozice

Vytvořeno prostřednictvím phpRS - GNU/GPL redakčního systému.