Počítadlo

Tržnice hradeckého venkova

Kuchařka

(.pdf, 5 Mb)

Řemesla

(.pdf, 2,5 Mb)

Efektivní chod úřadů

Místní akční skupina MAS Hradecký venkov aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Naše stránky pro žadatele o dotace!

ZÁPIS z jednání Výběrové komise Místní akční skupiny Hradecký venkov o.p.s., konaného dne 15. října 2009 na Zámku Hrádek u Nechanic


Program jednání:
• Hodnocení přijatých projektů v rámci 1. Výzvy
• Diskuze, Usnesení, Závěr

Přítomni: viz. prezenční listina

 Jednání komise zahájila paní Jana Kuthanová, předsedkyně Programového výboru MAS. 

Všichni hodnotitelé obdrželi ve středu 14.10.2009 elektronicky od paní Ivy Horníkové tabulku se všemi hodnoceními a návrh pořadí hodnocených projektů dle celkového součtu bodů všech 3 hodnotitelů.

Určení zpravodajové představili jednotlivé hodnocené projekty ostatním kolegům, další 2 hodnotitelé příslušného projektu dle potřeby tento výklad doplnili a závěrem se shodli na celkovém počtu bodů a pořadí projektu.

  Po představení a vyhodnocení všech projektů byla sestavena  konečná  tabulka dle celkového počtu přidělených bodů a k plné podpoře tj. přidělení celé požadované dotace bylo vybráno 9 projektů:
 
Číslo projektu Žadatel Název projektu Přidělená dotace
v Kč
 1/01/2009 Klub přátel dětí dětského domova rodinného typu v Nechanicích Vybavení školícího pracoviště v budově DD a ŠJ Nechanice 157 508
 1/03/2009 RMC Lhota pod Libčany Instalace herních prvků na veřejném prostranství ve Lhotě pod Libčany 401 815
 1/04/2009 TJ Sokol Hořiněves Fasáda sokolovna Hořiněves 429 471
 1/06/2009 Obec Praskačka Zázemí pro kulturní a společenské aktivity -  místní část Krásnice 296 486
 1/08/2009 Obec Nechanice Výměna vrat garáží Hasičské zbrojnice Nechanice 219 327
 1/10/2009 Obec Velichovky Mateřská škola výměna střešní krytiny a latí 247 995
 1/12/2009 Obec Stračov Výměna oken v MŠ Stračov 378 000
 1/13/2009 Obec Roudnice Výměna oken na budově obecního úřadu a mateřské školy Roudnice 378 000
 1/14/2009 Sbor dobrovolných hasičů Sovětice Hasičská zbrojnice, výměna oken, dveří, vrat, zateplení fasády 309 803


Do 3 037 083,- Kč - celkové alokované částky na vyhlášenou fichi 5. zbývá 218 678,- Kč. Komise navrhuje podpořit částečně projekt MS Dubina – místo požadované dotace  432 000,- Kč zbývající částkou 218 678,- Kč.

Po diskusi o náhradnících pan Karel Žabka navrhuje vybrat druhého náhradníka, který realizuje celou zbylou částku, bez ohlednu na pořadí.  Navrhuje dát hlasovat o tom -  MS Dubina bude nabídnuta pokrácená částka dotace a pokud to odmítnou, tak posunout na druhé místo Obec Kratonohy a nabídnout jim zbylou částku 218 678,- Kč, druhý    náhradník Obec Neděliště.

HLASOVÁNÍ:
PRO: 5 (Pečenková, Žabka, Pešek, Moder, Petrusová)
PROTI: 1 (Šenk)
ZDRŽEL SE:  0
 
Paní Horníková připraví podklady pro proplacení odměny členům výběrové komise.

 
ZÁVĚR:
Komise po vyhodnocení všech projektů a vzájemné diskusi všech skupin hodnotitelů, potvrdila pořadí vybraných projektů do výše alokované částku pro vyhlášenou fichi s tím, že pro projekt č. 7 (MS Dubina) navrhuje snížení požadované dotace na částku 218 678,- Kč a po hlasování stanovila pořadí náhradníků: 1. Obec Kratonohy, 2. Obec Neděliště.

 

V Nechanicích dne 16.10.2009
Zapsala: Jana Rejlová


| Autor: Jana Rejlová | Vydáno dne 03. 11. 2009 | 2033 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Ministerstvo zemědělství stif Zámek Hrádek u Nechanic Evropská unie Národní památkový ústav

Registrace pro přijímání novinek


Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!

NAŠE PROJEKTY

MAP vzdělávání

Na venkově zdravě jíme

Kuchařka HRADECKÉHO VENKOVA

(.pdf, 4,13 MB)

Propagační materiál Tržnice venkova

(.pdf, 536 kb)

Interaktivní památkový portál

Publikace MASKOVI

(.pdf, 17 Mb)

Kampanologická expozice

Vytvořeno prostřednictvím phpRS - GNU/GPL redakčního systému.