Počítadlo

Tržnice hradeckého venkova

Kuchařka

(.pdf, 5 Mb)

Řemesla

(.pdf, 2,5 Mb)

Efektivní chod úřadů

Místní akční skupina MAS Hradecký venkov aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Naše stránky pro žadatele o dotace!

Co je vlastně místní akční skupina - malé připomenutí


Místní akční skupina (MAS Hradecký venkov) je obecně prospěšná společnost tvořená na principu partnerství mezi veřejnou správou, podnikateli a neziskovými organizacemi. Aktuální seznam našich partnerů si můžete prohlédnout zde:  http://www.hradeckyvenkov.cz/storage/1307082863_sb_l.pdf


Naše společnost MAS Hradecký venkov byla založena v roce 2007. Jejímu založení předcházela jednání a komunitní zpracování místní rozvojová strategie (SPL):                                                                                                                             http://www.hradeckyvenkov.cz/storage/1316294354_sb_spl.pdf


V letech 2007 a 2008 byly tyto strategie vybírány k podpoře.  Nejlépe zpracované strategie získávají  do roku 2013 finanční podporu z Programu rozvoje venkova. Prostředky tohoto programu jsou určeny pouze pro místní akční skupiny. Naše místní akční skupina získala každoroční podporu místní rozvojové strategie přibližně 3 miliony korun. Jde o finanční prostředky pro žadatele, kteří chtějí realizovat svoje projekty na území místní akční skupiny. Naše území tvoří 4 mikroregiony, mapu působnosti najdete zde:                                                                           http://www.hradeckyvenkov.cz/view.php?nazevclanku=?szemí-mas-mapa-kontakty-kontaktní-místa&cisloclanku=2008060018


Místní akční skupina Hradecký venkov vyhlašuje Výzvy k předkládání projektů v rámci našeho SPL a Výběrová komise doporučuje projekty k podpoře. Žadatelé mohou být fyzické nebo právnické osoby, obce, svazky obcí, neziskové organizace a podnikatelské subjekty.  Příjemce dotace je vždy uveden v příslušné Fichi (oblasti podpory), která je právě vyhlášená.  Fiche opatření si můžete prohlédnout zde: http://www.hradeckyvenkov.cz/view.php?nazevclanku=fiche-patření&cisloclanku=2010090003


O tom, jaká Fiche bude vyhlášená v nadcházející Výzvě, vždy rozhoduje Programový výbor na základě sebraných projektových záměrů. Ty mohou potencionální žadatelé zasílat na adresu kanceláře: kancelar.mas@seznam.cz


Místní akční skupiny se nezabývají jen samotným výběrem projektů, ale v rámci „Projektů spolupráce“  to jsou projekty realizované mezi národními nebo mezinárodními MAS a mohou získávat další finanční prostředky do svého území. Naše Projekty spolupráce si můžete prohlédnout v sekci ch: Dětem pro radost, Dětem pro radost II, Partnerství pro venkov, Dědictví našich předků.


Naše místní akční skupina společně s našimi partnery vytváří mnoho dalších hodnotných aktivit, které přispívají k rozvoji našeho venkova.  Jsou to projekty, kdy MAS je žadatelem dotace a naši partneři se s námi podílejí na realizaci projektů.  Jsou to projekty podpořené Ministerstvem kultury, Ministerstvem pro místní rozvoj, Nadací Via a Královéhradeckým krajem.


Další aktivity jsou naše nápady, které nic nestojí  –  jenom náš čas.  Pravidelní čtenáři si jistě povšimli nového loga Tržnice hradeckého venkova.  V této nové sekci  zveřejňujeme  „vizitky“ výrobců kvalitních českých potravin.                                                                                               http://www.hradeckyvenkov.cz/search.php?rsvelikost=sab&rstext=all-phpRS-all&rstema=91&stromhlmenu=91


Naše MAS působí  i na krajské a celostátní úrovni.  Jsme členy krajského sdružení místních akčních skupin a jsme členy  Národní sítě MAS ČR. S ostatními kolegy připravujeme akce nadregionálního charakteru např. Venkovská konference v Lázních Bělohrad, které se účastnili   významní představitelé našeho zemědělství, každoročně jsou to Královéhradecké dožínky nebo společná prezentace na Zemi živitelce v Český Budějovicích.


Všechny naše aktivity podléhají důkladným kontrolám Královéhradeckého kraje, Ministerstva zemědělství, Státního zemědělského  a intervenčního fondu a dalším institucím.


A kdybyste měli chuť podívat se, jak to dělají u sousedů, tak je zde odkaz na aktuální seznam místních akčních skupin v české republice. http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/program-rozvoje-venkova/opatreni-osy-iv/aktualni-seznam-mas/


Kancelář MAS :
Iva Horníková – má na starosti Místní rozvojovou strategii, menší projekty realizované MAS a spolupracuje na přípravě Projektů spolupráce.
Ing. Jana Rejlová – řídí Projekty spolupráce a má na starosti monitoring projektů našich žadatelů.
Jana Kuthanová – nás zastupuje na jednáních krajského  sdružení  MAS Královéhradeckého kraje a Národní sítě MAS ČR.
Ing. Kamila Záleská – účetní  MAS Hradecký venkov  


Do Programového výboru byli zvoleni:

Předsedkyně – Jana Kuthanová  Svazek obcí Mikroregion obcí Památkové zóny 1866
Mgr. Hana Jarošová - Mateřské centrum Nechanice o.s.
Mgr. Helena Fikarová - ZŠ a MŠ Praskačka
Kateřina Holická - Rodinné a mateřské centrum Lhota pod Libčany
Ing. Ivan Horák – zemědělský podnikatel
MUDR. František Hošek - Myslivecké sdružení Lověna Nechanice
Simona Rudavská - SDH Sovětice
Josef Karel - Mikroregion Hustířanka
Mgr. Luboš Holeček Veřejný sektor Dětský domov a školní jídelna Nechanice
Pavel Mrkvička Neziskový sektor Komitét pro udržování památek z války roku 1866
Eliška Horníková,  Eliška Kuthanová – ženy do 30let

Do Výběrové komise byli zvoleni:

Ivan Šenk - Národní památkový ústav
Mgr. Naďa Petrusová  - Základní škola a mateřská škola Hořiněves
Jana Pečenková – mikroregion Nechanicko
Dr.Ing. Jan Pešek  -  Zemědělská akciová společnost Mžany a.s.
Karel Žabka  -  Oblastní spolek Českého červeného kříže
Bedřich Moder -  fyzická osoba
Mgr. Zuzana Sirotková  -  fyzická osoba
Věra Fojtíková  - Svaz důchodců ČR – místní organizace Hořiněves
Ing. Martin Tribula -  Zemědělská společnost Kratohohy, a.s.

Do Monitorovacího výboru byli zvoleni:
Ing. Miroslava Součková – předsedkyně  TJ Sokol Praskačka
Václav Bouz  - SHD Hořiněves
Marián Benko -  Římskokatolická farnost Nechanice
Ivana Novotná - Knihovna Roudnice
Kamila Záleská  - fyzická osoba


 

 


| Autor: Iva Horníková | Vydáno dne 20. 09. 2011 | 1279 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Ministerstvo zemědělství stif Zámek Hrádek u Nechanic Evropská unie Národní památkový ústav

Registrace pro přijímání novinek


Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!

NAŠE PROJEKTY

MAP vzdělávání

Na venkově zdravě jíme

Kuchařka HRADECKÉHO VENKOVA

(.pdf, 4,13 MB)

Propagační materiál Tržnice venkova

(.pdf, 536 kb)

Interaktivní památkový portál

Publikace MASKOVI

(.pdf, 17 Mb)

Kampanologická expozice

Vytvořeno prostřednictvím phpRS - GNU/GPL redakčního systému.