Počítadlo

Tržnice hradeckého venkova

Kuchařka

(.pdf, 5 Mb)

Řemesla

(.pdf, 2,5 Mb)

Efektivní chod úřadů

Místní akční skupina MAS Hradecký venkov aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Naše stránky pro žadatele o dotace!

29.7. 2008 jednání správní rady na OÚ Mokrovousy

Logo HRADECKÝ VENKOV, o.p.s.

Z Á Z N A M
z jednání správní rady obecně prospěšné společnosti Hradecký venkov,  konaného dne 29. 7. 2008 na Obecním úřadě Mokrovousy


Program jednání:
1) Rozdělení dotace POV a grantu kraje
2) Profesionalizace činnosti MAS
3) Poskytování půjček či dotací na dofinancování vlastního podílu u projektů NNO nebo i podnikatelů
4) Různé

Přítomni:   Josef Karel,  Jana Kuthanová, Jiří Pechar, Jana Rejlová, Miroslava Součková 
Omluveni: Josef Macháček, Bedřich Moder
 
1) Rozdělení dotace POV a grantu kraje
SR rozhodla:
- zakoupit notebook /dle předložené nabídky/ - Z: J.Rejlová, I.Horníková
- uvolnit částku 35 tis. Kč na propagaci MAS /propagační materiály/ - Z: J.Pečenková
- proplatit I.Horníkové odměnu za měsíc 06/08 dle předloženého výkazu práce
- o rozdělení ostatních provozních nákladů společnosti
 
2) Profesionalizace činnosti MAS
Správní rada rozhodla
- jednat o přijetí Ivy Horníkové na pozici manažerky SPL, Z: J.Pechar a J.Rejlová, v případě jejího souhlasu SR souhlasí s jejím přijetím na pozici manažerky SPL. Iva Horníková bude předkládat výkaz práce a po odsouhlasení správní radou proplacena odměna.
- přijmout nabídku Jolany Šopovové na vypracování ISU (integrovaná strategie území) max. do 40 tis. Kč. Proplacení případných dalších podkladů pro tvorbu ISU je nutné konzultovat se správní radou. Případné dílčí termíny konzultací budou vycházet z požadavků Jolany Šopovové. Termín: do 15.9.2008.


3) Poskytování půjček či dotací na dofinancování vlastního podílu u projektů NNO nebo i podnikatelů
Správní rada doporučuje mikroregionům k projednání následující:
Mikroregion poskytne příslib dofinancování povinného podílu při získání dotace. 
Jana Kuthanová projedná možnost příslibu poskytnutí úvěru na dofinancování v rámci MAS – Česká spořitelna. 

 
4) Různé
? Správní rada ustanovila pracovní komisi ve složení Jolana Šopovová a Iva Horníková pro práce na úpravách a dokončení nového SPL. Koordinátorkou a zodpovědnou osobou byla jmenována Jolana Šopovová. 
? Předseda správní rady má za úkol upozornit ty, kteří nezaplatili členský příspěvek MAS či nemají uzavřenou smlouvu s MAS.
? Tiskové zprávy týkající se MAS posílat na všechny svazky, aby je mohly využít k propagaci. Z: Iva Horníková 
? Jana Rejlová – poslat členům správní rady  nabídku na pracovní exkurzi  MAS.
? Iva Horníková – prostuduje návrh účetních směrnic, vypracuje koncept osvědčení o absolvování vzdělávání, předloží návrh podmínek pro získání propagačních materiálů MAS – cílová skupina NNO a partneři MAS.

V Mokrovousích dne 29.7.2008
Zapsala:   Jana Pečenková


| Autor: Pečenková Jana | Vydáno dne 31. 07. 2008 | 1929 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Ministerstvo zemědělství stif Zámek Hrádek u Nechanic Evropská unie Národní památkový ústav

Registrace pro přijímání novinek


Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!

NAŠE PROJEKTY

MAP vzdělávání

Na venkově zdravě jíme

Kuchařka HRADECKÉHO VENKOVA

(.pdf, 4,13 MB)

Propagační materiál Tržnice venkova

(.pdf, 536 kb)

Interaktivní památkový portál

Publikace MASKOVI

(.pdf, 17 Mb)

Kampanologická expozice

Vytvořeno prostřednictvím phpRS - GNU/GPL redakčního systému.