Počítadlo

Tržnice hradeckého venkova

Kuchařka

(.pdf, 5 Mb)

Řemesla

(.pdf, 2,5 Mb)

Efektivní chod úřadů

Místní akční skupina MAS Hradecký venkov aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Naše stránky pro žadatele o dotace!

24.4.2008 jednání správní rady na MěÚ Nechanice

Logo HRADECKÝ VENKOV, o.p.s.

Z Á Z N A M
z jednání správní   rady obecně prospěšné společnosti Hradecký venkov,  konaného dne 24. 4. 2008 na MěÚ Nechanice


1) Výsledky MAS Leader PRV
2) Personální zajištění MAS
3) Další vývoj a přípravy na další výzvu MAS Leader PRV
4) POV  KHK 2008 
5) Finiš Dny podnikatelů MAS
6) Různé
                  
Přítomni:   
o Kuthanová Jana
o Macháček Josef
o Moder Bedřich
o Pečenková Jana
o Pechar Jiří
o Rejlová Jana
o Součková Miroslava
o Karel Josef

 
 
1) Výsledky MAS Leader PRV + 3) Další vývoj a přípravy na další výzvu
J. Kuthanová informovala o výsledcích 1. výzvy do PRV na realizaci strategie  Leader. Bylo dohodnuto vyzvat J.Šopovou k předložení nabídky na školení orgánů MAS, na zpracování integrované strategie a úpravu Strategického plánu Leader MAS Hradecký venkov na období 2007-2013 tak, abychom mohli na podzim letošního roku předložit novou žádost. Z: J.Kuthanová, T: do 14.5.08

2) Personální zajištění MAS
Vzhledem k tomu, že jsme neuspěli s naší žádostí v 1. výzvě PRV nebude zatím o.p.s. zřizovat trvalé pracovní místo. Účetní agendu bude zajišťovat na Dohodu o provedení práce M.Salavová. I.Horníková – též DPP - administrativní práce (aktualizace internetových stránek, výroční zpráva, sledování a zpracování grantů a dotací, poradenství v oblasti zpracování grantů na volnočasové aktivity, podklady pro jednání orgánů MAS a další dle pokynů členů SR). Z: J.Pechar, J.Rejlová

4) POV KHK 2008
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo pro Hradecký venkov, o.p.s. neinvestiční dotaci z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje  na akci: „Vzdělávání a poradenství pro rozvoj Hradeckého venkova“ ve výši  238 000,- Kč.   Dotace nesmí překročit 90% celkových nákladů akce.
Vzhledem k tomu, že byla požadovaná dotace snížena, vybrala správní rada prioritní aktivity projektu a rozhodla o snížení celkových nákladů akce na částku 265 000,- Kč.
Správní rada rozhodla  o přijetí dotace z POV KHK ve výši 238 000,- Kč, přičemž celkové náklady akce činí 275 000,- Kč. SR dále pověřila předsedu J.Pechara uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace z POV KHK. 

 

5) Finiš Dny podnikatelů MAS
- J. Pečenková a J.Rejlová informovaly o připravované akci. 
 
 
7) Různé
? J.Rejlová ve spolupráci s I.Horníkovou podaly na KHK žádost na vzdělávání dětí v MŠ na území MAS v oblasti EVVO  o celkových nákladech  80 tis. Kč, požadovaná dotace 50 tis. Kč, vlastní podíl si v případě realizace projektu budou hradit jednotlivé MŠ.

 
 
V Roudnici dne  30.4.2008
Zapsala:  J.Rejlová


| Autor: Jana Rejlová | Vydáno dne 16. 05. 2008 | 1839 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Ministerstvo zemědělství stif Zámek Hrádek u Nechanic Evropská unie Národní památkový ústav

Registrace pro přijímání novinek


Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!

NAŠE PROJEKTY

MAP vzdělávání

Na venkově zdravě jíme

Kuchařka HRADECKÉHO VENKOVA

(.pdf, 4,13 MB)

Propagační materiál Tržnice venkova

(.pdf, 536 kb)

Interaktivní památkový portál

Publikace MASKOVI

(.pdf, 17 Mb)

Kampanologická expozice

Vytvořeno prostřednictvím phpRS - GNU/GPL redakčního systému.