Počítadlo

Tržnice hradeckého venkova

Kuchařka

(.pdf, 5 Mb)

Řemesla

(.pdf, 2,5 Mb)

Efektivní chod úřadů

Místní akční skupina MAS Hradecký venkov aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Naše stránky pro žadatele o dotace!

18.3.2008 společné jednání správní a dozorčí rady OÚ Mokrovousy

Záznam ze společného jednání správní a dozorčí rady obecně prospěšné společnosti Hradecký venkov, konaného dne 18.3.2008 na OÚ Mokrovousy.


Z Á Z N A M

ze společného jednání správní a dozorčí rady obecně prospěšné společnosti Hradecký venkov, konaného dne 18.3.2008 na OÚ Mokrovousy

Program jednání:

  1. Informace ze setkání MAS Královéhradeckého kraje v České Skalici
  2. Informace z celostátního setkání Národní sítě MAS v Humpolci
  3. Dny podnikatelů MAS Hradecký venkov - rozpočet, program
  4. Další činnost a aktivity MAS
  5. Příprava setkání pléna MAS
  6. Změna Stanov o.p.s.
  7. Různé

 Přítomni: - viz prezenční listina

Úvodem jednání provedla J.Rejlová kontrolu zápisu z minulého společného setkání. Připomínky k zápisu nebyly vzneseny, zápis byl schválen.

Paní Salavová zkontroluje seznamy mikroregionů Obce PZ 1866 a Hustířanka – kdo ještě neodevzdal za obce souhlas se strategií MAS a pošle e-mailem upozornění. Nechanicko – odevzdaly všechny obce. Urbanická brázda – zajistí J.Rejlová.

 

1) Informace ze setkání MAS Královéhradeckého kraje v České Skalici

J. Kuthanová informovala o společném setkání MAS našeho kraje a ustavení neformální Sítě MAS Královéhradeckého kraje. Naší MAS bude na jednáních zastupovat J.Kuthanová nebo dle potřeby jiný člen správní rady.

Příští schůzka Sítě MAS Královéhradeckého kraje se uskuteční 15.5.2008 v 15.15 hodin v Libuni.

 

2) Informace z celostátního setkání Národní sítě MAS v Humpolci

J. Kuthanová a J. Pechar informovali o průběhu celostátní konference. Po diskusi bylo rozhodnuto prozatím zůstat členy Národní sítě MAS.

 

3) Dny podnikatelů MAS Hradecký venkov - rozpočet, program

J. Pečenková a J.Rejlová informovaly o připravované akci. Návrh rozpočtu bude upraven dle připomínek v diskusi a zaslán jako příloha z jednání.

Úkoly:

J.Pečenková – roll up – 5x (MAS a 4x mikroregiony), pozvánky na slavnostní zahájení a plakáty na sobotu a neděli

všichni – shánět vystavovatele – podnikatele z regionu (prodej či výstava výrobků, informační materiály, výstavní panel apod.)

zástupci všech mikroregionů – pozvat zástupce „svých“ obcí a členů MAS na slavnostní zahájení akce v pátek 25.4. v 17,00 hodin

J.Kuthanová - pozvat zástupce kraje (až budou tištěné pozvánky)

J.Pečenková – tištěné pozvánky – MAS Brána do Českého ráje, MAS Podchlumí, MAS Společná Cidlina, Spolek pro obnovu venkova, případně další

J.Macháček – „dozor“ do stánku MAS – Komitét 1866 (můžou si prodávat své propagační materiály)

J.Rejlová - medovina a její zabalení (100 ks/0,5 l)

J.Pečenková – keramické logo MAS

J. Kuthanová – vlajka MAS

V.Rešlová – proměny „Vypadáš skvěle“

J.Pečenková a J.Rejlová – 2. setkání s podnikateli ohledně organizace celé akce – 1.4.2008 v 17 hodin v KD v Nechanicích

 

4) Další činnost a aktivity MAS

J. Pechar opět upozornil na nutnost profesionalizovat činnost MAS. Dohodnuto, že budeme hledat potencionální spolupracovníky. J.Kuthanová připraví inzerát

 

5) Příprava setkání pléna MAS

Samostatné plénum MAS se do konce dubna nebude připravovat – sejdeme se společně na zahájení akce Dny podnikatelů v pátek 25.4.2008 v 17,00 hodin v KD v Nechanicích.

J.Šopovová navrhne harmonogram školení všech orgánů MAS.

 

6) Změna Stanov o.p.s.

Členové DR a SR schválili 2 změny Stanov:

ověřování roční účetní uzávěrky auditorem v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech v platném znění

přenesení pravomoci správní rady ohledně přípravy, schvalování a realizace Strategického plánu Leader MAS Hradecký venkov na Programový výbor

Zapracování změn do platného Statutu zajistí J.Pechar.

 

7) Různé

J.Rejlová podala žádost do POV KHK – Dt 5, projekt „Vzdělávání a poradenství pro rozvoj Hradeckého venkova“ o celkových nákladech 885 tis. Kč; návrh na rozdělení dotací bude schvalován na jednání Zastupitelstva KHK dne 4.4.; v případě, že bude požadovaná dotace pokrácena rozhodne správní rada o aktivitách, které budou v rámci projektu realizovány

J.Kuthanová domluví s J.Šopovovou, zda nepodá MAS žádost na vzdělávání v oblasti EVVO, kam by šly přesunout některé aktivity z POV

grafický návrh informačního materiálu MAS – formát A4 na 3x složený, texty připraví J.Rejlová a pošle ostatním k odsouhlasení, rovněž tak i konečný grafický návrh materiálu

  

V Roudnici dne 24.3.2008

Zapsala: J.Rejlová


| Autor: Jana Rejlová | Vydáno dne 21. 03. 2008 | 1883 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Ministerstvo zemědělství stif Zámek Hrádek u Nechanic Evropská unie Národní památkový ústav

Registrace pro přijímání novinek


Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!

NAŠE PROJEKTY

MAP vzdělávání

Na venkově zdravě jíme

Kuchařka HRADECKÉHO VENKOVA

(.pdf, 4,13 MB)

Propagační materiál Tržnice venkova

(.pdf, 536 kb)

Interaktivní památkový portál

Publikace MASKOVI

(.pdf, 17 Mb)

Kampanologická expozice

Vytvořeno prostřednictvím phpRS - GNU/GPL redakčního systému.