Počítadlo

Tržnice hradeckého venkova

Kuchařka

(.pdf, 5 Mb)

Řemesla

(.pdf, 2,5 Mb)

Efektivní chod úřadů

Místní akční skupina MAS Hradecký venkov aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Naše stránky pro žadatele o dotace!

15.1.2008 zasedání pléna MAS Hradecký venkov v Nechanicích

Zápis ze zasedání pléna Místní akční skupiny Hradecký venkov o.p.s., konaného dne 15. ledna 2008 v Nechanicích


 

Zápis

ze zasedání pléna Místní akční skupiny Hradecký venkov o.p.s.,
konaného dne 15. ledna 2008 v Nechanicích.

 

Program jednání:

Přivítání a zahájení setkání

Strategický plán Leader MAS Hradecký venkov

Fiche – návrh strategie

Činnost orgánů MAS

Kontrolní mechanismy o.p.s.

Aktivity MAS

Diskuse

Závěr

 

Přítomni: viz. prezenční listina

 

Přivítání a zahájení setkání

Jednání zahájil pan Jiří Pechar, předseda správní rady obecně prospěšné společnosti Hradecký venkov, přivítal členy a přednesl program jednání. Úvodem informoval o žádosti na realizaci Strategického plánu Leader (SPL) MAS Hradecký venkov na období 2007-2013, která byla podána na SZIF v Praze dne 17.12.2007.

 

Strategický plán Leader MAS Hradecký venkov

Paní Jana Rejlová shrnula postup prací na SPL, informovala o postupu při hodnocení naší žádosti o realizaci SPL a představila nejdůležitější úkoly, které pro nás vyplývají z realizace SPL.

 

Fiche – návrh strategie

Paní Jolana Šopovová podrobně představila všech 13 fichí, které jsou součástí SPL. Všechny fiche i SPL jsou zveřejněny na www.hradeckyvenkov.cz . Všem přítomným bylo doporučeno předávat dále informace do území MAS a začít konzultovat a připravovat projekty podle podmínek jednotlivých fichí.

 

Činnost orgánů MAS

Paní Jana Kuthanová představila jednotlivé orgány MAS ve jmenovitém složení, jejich pravomoci a povinnosti vyplývající ze Statutu společnosti a programu LEADER.

 

Kontrolní mechanismy o.p.s.

Pan Jiří Pechar přítomné seznámil se stavem finančních prostředků: členské příspěvky byly vybrány ve výši 114.585,- Kč, dotace od Královéhradeckého kraje přijata ve výši 150.000,- Kč, úrok na bankovním účtu činil 63,16 Kč, platby (dohody – zpracování analýz a SPL, občerstvení, projektor, plátno, ukazovátko, náklady na založení MAS, nájemní smlouva na nebytové prostory) ve výši 154.978,- Kč, poplatky bance 485,50 Kč. Konečný zůstatek na účtu k 31.12.2007 činil 109.184,66 Kč.

Dále pan Jiří Pechar seznámil přítomné s rozhodnutím správní rady společnosti, že stávající členové nebudou platit členské příspěvky na rok 2008, vzhledem k tomu, že rámcové smlouvy byly podepisovány až na konci roku 2007.

 

 

Aktivity MAS

Paní Jana Pečenková seznámila přítomné s návrhem realizování akce „Dny regionu MAS“ spojené s gastro prezentací, jako akcí pro širokou veřejnost, kdy by došlo k setkání podnikatelů a drobných řemeslníků v Kulturním domě v Nechanicích a tím by se navázalo na loňské 1. společenské setkání a prezentace zájmových spolků, klubů a občanských sdružení Mikroregionu Nechanicko. Termín na konání těchto dnů 25.-27.4.2008 v KD v Nechanicích. Paní Jana Pečenková požádala přítomné o kontaktování podnikatelů a živnostníků z regionu, zda by měli zájem prezentovat svoji činnost.

Paní Jana Pečenková dále konstatovala, že ve zpravodaji Mikroregionu Nechanicko budou postupně představováni členové MAS.

 

Diskuse

Diskutováno bylo k jednotlivým bodům programu v průběhu jednání.

 

Závěr

Jednání ukončil Pan Jiří Pechar jednání ve 20.00 hodin.

 

 

Usnesení

 

Plénum po projednání

S c h v á l i l o

Pořádání akce „Dny regionu MAS Hradecký venkov“ ve dnech 24.-27.4.2008 v KD v Nechanicích

 

 

Plénum po projednání

V z a l o  n a  v ě d o m í

Informace o Žádosti o realizaci SPL MAS Hradecký venkov na období 2007-2013

 

Plénum po projednání

P o v ě ř u j e

Paní Janu Pečenkovou organizací akce „Dny regionu MAS Hradecký venkov“

 

 

 

 

V Nechanicích dne

Zapsaly: M. Salavová, J. Rejlová

 

 

 

Jiří Pechar

předseda správní rady

 

 

 

 


| Autor: Jana Rejlová | Vydáno dne 17. 01. 2008 | 1881 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Ministerstvo zemědělství stif Zámek Hrádek u Nechanic Evropská unie Národní památkový ústav

Registrace pro přijímání novinek


Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!

NAŠE PROJEKTY

MAP vzdělávání

Na venkově zdravě jíme

Kuchařka HRADECKÉHO VENKOVA

(.pdf, 4,13 MB)

Propagační materiál Tržnice venkova

(.pdf, 536 kb)

Interaktivní památkový portál

Publikace MASKOVI

(.pdf, 17 Mb)

Kampanologická expozice

Vytvořeno prostřednictvím phpRS - GNU/GPL redakčního systému.