Počítadlo

Tržnice hradeckého venkova

Kuchařka

(.pdf, 5 Mb)

Řemesla

(.pdf, 2,5 Mb)

Efektivní chod úřadů

Místní akční skupina MAS Hradecký venkov aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Naše stránky pro žadatele o dotace!

Životopis osvíceného pana hraběte, stavitele zámku Hrádek u Nechanic

Letos si připomínáme 210. výročí od jeho narození a 170 let od položení základního kamene ke stavbě zdejšího zámku (1839).

Jeho Osvícenost František Arnošt hrabě z Harrachu, na Rohrau a Tannhausenu, svobodný pán na Pruggu a Pürhensteinu, se narodil 14. prosince 1799 ve Vídni. 

 


harach II

Po absolvování studií práv byl roku 1821 jmenován praktikantem na okresním úřadě, c.k. komořím a roku 1825 byl pak jmenován dvorním koncipistou. V roce 1825 byl přidělen  k mimořádnému vyslanci knížete Esterházyho, jehož jako c.k. komoří doprovázel  ke korunovaci francouzského krále do Remeše.

V roce 1827 byl 29. května panem knížetem Alexandrem z Hohenlohe oddán s jasnou paní princeznou Annou Marií Terezií Eleonorou z Lobkovic, vévodkyní na Roudnici (narozenou 22. ledna 1809) v knížecí schwarzenberské domácí kapli ve Vídni. 14. prosince 1838 převzal po smrti svého urozeného pana otce vedení rodového domu a panství. V tom samém roce také zakoupil statek Stračov spolu se Lhotou  a Čeňovem, v roce 1850 statek Barchov, roku 1854 statek Zvíkov a v roce 1856 pražský dům. Oproti tomu prodal v roce 1842 statek Velké Březno tehdejšímu českému nejvyššímu purkrabímu hraběti Karlu Chotkovi a v roce 1876 doménu Šluknov. S nejvyšším c.k. schválením rozšířil dne 2. dubna 1862 doménou Sadová a svobodnými statky v Jilemnici, statkem Petrovice, Kunčice, Stračov, Barchov a 8. srpna 1874 statkem Zvíkov český rodinný fideikomis. V roce 1862 postavil cukrovar v Sadové.

Kromě nádherného zámku Hrádku vystavěl rodinnou hrobku v  Branné, v padesátých letech nechal zrestaurovat skvostný majorátní palác ve Vídni a zámek Prugg, v němž jednu dobu pobýval celý císařský dvůr.

Jeho Osvícenost byla po mnoho let prezidentem české živnostenské jednoty, předvolební rady dráhy Pardubice – Liberec, dolnorakouské zahradnické společnosti, v roce 1851 členem poroty na světové výstavě v Londýně. Roku 1854 byl zástupcem rakouské vlády na mnichovské živnostenské výstavě, v roce 1862 zástupcem c.k. vídeňské zemědělské společnosti na londýnské světové výstavě a členem rakouské výstavní komise v Londýně. Na všech světových výstavách v Londýně, Paříži, Vídni a Filadelfii byly také předvedeny výrobky sklárny Nový svět. Jako uznání velkých zásluh v pozvednutí národního průmyslu, živností a mnoha prospěšných služeb, které prokázal státu, byl Jeho Osvícenost 5. června 1854 jmenován císařským tajným radou a krátce na to byl (27. dubna 1854) vyznamenán řádem železné koruny 1. třídy. V tomtéž roce obdržel velký kříž královského saského Albrechtova řádu a v tom samém roce mu byl udělen čestný kříž suverénního řádu johanitů.

V roce 1861 byl Jeho Osvícenost povolán do panského domu královským listem z 18. 4. jako dědičný člen. V roce 1862 byl Jeho Majestátu propůjčen řád zlatého rouna. Roku 1861 byl také fideikomisními velkostatkáři zvolen do pražského zemského sněmu. Byl rovněž členem sněmu v době, kdy do něj při volbách pronikla národní a státoprávní opozice. Jeho vlastenecké zásluhy byly také připomenuty vzpomínkami ctěných občanů a čestných členů mnoha měst a obcí. Také nelze opomenout jemu adresované díky a psaní od vrchních říšských a zemských představitelů připomínající jeho vlastenecké, loajální a obětavé chování. Při tomto dlouholetém, ušlechtilém a mocném působení byl Jeho Osvícenost všemožně podporován nejlepšími silami svou manželkou a osvícená rodina se letos dožila (29. května) slavné oslavy zlaté svatby vysoce urozeného manželského páru, jejž opatruj Bůh se všemi svými milostmi.

JUDr. Karel Špaček


(Z „Kroniky zámku Hrádek“, sepsané v roce 1877, přeložila a upravila Mgr. Radka Tibitanzlová


| Autor: Ivan Šenk | Vydáno dne 10. 06. 2009 | 2878 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Ministerstvo zemědělství stif Zámek Hrádek u Nechanic Evropská unie Národní památkový ústav

Registrace pro přijímání novinek


Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!

NAŠE PROJEKTY

MAP vzdělávání

Na venkově zdravě jíme

Kuchařka HRADECKÉHO VENKOVA

(.pdf, 4,13 MB)

Propagační materiál Tržnice venkova

(.pdf, 536 kb)

Interaktivní památkový portál

Publikace MASKOVI

(.pdf, 17 Mb)

Kampanologická expozice

Vytvořeno prostřednictvím phpRS - GNU/GPL redakčního systému.