Počítadlo

Tržnice hradeckého venkova

Kuchařka

(.pdf, 5 Mb)

Řemesla

(.pdf, 2,5 Mb)

Efektivní chod úřadů

Místní akční skupina MAS Hradecký venkov aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Naše stránky pro žadatele o dotace!

Programovací období 2014 – 2020

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-52 |

Harmonogram výzev

Harmonogram výzev Programu rozvoje venkova a Operačního programu životní prostředí.


| Autor: Iva Horníková | Vydáno dne 16. 07. 2015 | 929 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Stanovisko Ministerstva financí k některým dotazům územních samosprávných celků k novele zákona č. 250/2000 Sb.

S ohledem na závěry jednání zástupců Ministerstva financí a Ministerstva vnitra, uskutečněného dne 29. dubna 2015, Ministerstvo financí zveřejňuje stanovisko k některým dotazům územních samosprávných celků k zákonu č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

Toto stanovisko je zpracované ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a slouží jako metodická pomoc územním samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí.

Stanovisko bude uveřejněno i ve Zprávách Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů.

www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2015/stanovisko-ministerstva-financi-k-nekter-21656

 


| Autor: Iva Horníková | Vydáno dne 30. 06. 2015 | 799 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

MŽP vyhlašuje první výzvy z nového OPŽP 2014–2020

Žádosti budou přijímány od 14. srpna na projekty v oblastech čistota vody, kvalita ovzduší, zpracování odpadu a ochrana přírody. V prvních výzvách je pro žadatele připraveno 9 miliard korun.

Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR vyhlašuje v dubnu avizované první výzvy [1] k podávání žádostí o dotaci z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Monitorovací výbor OPŽP tento týden potvrdil všechna kritéria a dokumenty zveřejněné v avízech výzev v dubnu letošního roku.


| Autor: Iva Horníková | Vydáno dne 29. 06. 2015 | 889 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Výzva pro podporu cestování dostupné všem - obce a podnikatelské subjekty

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo z rozhodnutí ministryně Karly Šlechtové v pořadí již druhou výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací do Národního programu podpory cestovního ruchu pro rok 2015, podprogramu Cestování dostupné všem.

| Autor: Iva Horníková | Vydáno dne 11. 06. 2015 | 988 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Výzva na dotace pro rozvoj podnikání

2.6.2015, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídící orgán OP PIK 2014 - 2015 zveřejňuje první výzvy.

Výzvy pro předkládání projektů do vybraných programů podpory Operačního programu Podnikání a inovace

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídící orgán Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014—2020 zveřejňuje první výzvy pro předkládání projektů do vybraných programů podpory.


| Autor: Iva Horníková | Vydáno dne 03. 06. 2015 | 957 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Pozvánka na setkání podnikatelů v zemědělství

Místní akční skupina Hradecký venkov pořádá dne 10.6.2015 setkání podnikatelů v zemědělství. Na programu setkání jsou informace o financování projektů zemědělců, které budou realizovány na území MAS Hradecký venkov. Přihlášky  na setkání zasílejete na adresu: kancelar.mas@seznam.cz

www.hradeckyvenkov.cz/storage/1433155878_sb_pozvanka_zemedelstvi.pdf


| Autor: Iva Horníková | Vydáno dne 01. 06. 2015 | 919 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Výzva k podávání žádostí z podprogramu Podpora výstavby podporovaných bytů - dotační titul Komunitní dům seniorů

Cílem podprogramu je vznik podporovaných bytů na území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace - věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života.

www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Bytova-politika/Programy-Dotace/Programy-podpory-bydleni/Programy-podpory-bydleni-pro-rok-2015/Podprogram-Podpora-vystavby-podporovanych-bytu-(1)


| Autor: Iva Horníková | Vydáno dne 30. 05. 2015 | 847 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Pozvánka Noc kostelů

Srdečně Vás zveme dne 29.5.2015 na Noc kostelů do Suché.

hradeckyvenkov.cz/storage/1432720434_sb_nockostelu_2015_sucha_a4_web.pdf


| Autor: Iva Horníková | Vydáno dne 27. 05. 2015 | 991 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Pozvánka na Zemědělský den

Srdečně Vás zveme na Zemědělský den, který se koná 11.6.2015 v Sověticích.

 hradeckyvenkov.cz/storage/1432720137_sb_pozvanka_2015.pdf


| Autor: Iva Horníková | Vydáno dne 27. 05. 2015 | 952 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Výzva na obnovu sakrálních památek

22.05.2015: Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová dnes vyhlásila výzvu pro podávání žádostí o dotace na obnovu drobných sakrálních staveb v obci v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Alokace pro tento rok je celkem 50 milionů korun.

 „Obnova památek je dlouhodobě diskutované téma. Tímto dotačním titulem můžeme přispět k obnově drobných sakrálních památek ve venkovských obcích, které nejsou ve vlastnictví církve. Jedná se o kaple a kapličky, boží muka nebo kříže,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

 Žádosti o dotace je možné předkládat od 22. května do 25. června 2015. Žadatelem o dotace mohou být obce do tří tisíc obyvatel. Více informací o výzvě naleznete zde.

www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2015/Vyzva-MMR-Sance-na-obnovu-pro-drobne-sakralni-stavby-v-obcich


| Autor: Iva Horníková | Vydáno dne 27. 05. 2015 | 932 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Z činnosti Místní akční skupiny Hradecký venkov

Tiskové zprávy z proběhlých aktivit MAS Hradecký venkov.


| Autor: Iva Horníková | Vydáno dne 27. 05. 2015 | 901 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Nový zpravodaj Sdružení místních samospráv

Nové číslo Informačního zpravodaje SMS ČR. Obsah vydání a témata důležitá z hlediska místní samosprávy zprostředkujte starostkám a starostům obcí na území naší MAS aktuální legislativu, rady pro nové i pokračující starosty, problematiku odměňování, venkovský parlament, nový občanský zákoník a další.

http://hradeckyvenkov.cz/storage/1420190652_sb_zpravodajsms.pdf

 


| Autor: Iva Horníková | Vydáno dne 02. 01. 2015 | 1105 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Nové webové stránky místní akční skupiny

Vážení čtenáři,

pro nové programovací období 2014 - 2020 jsem vytvořili nové webové stránky místní akční skupiny Hradecký venkov. Ty budou sloužit pouze pro Výzvy, dokumenty a další náležitosti pro naše žadatele. Tyto stránky mají službu pro příjem novinek, proto pokud máte zájem o jejich přijímaní, zaregistrujte se v pravém sloupci dole.

Stávající webové stránky budou i nadále fungovat pro informace z regionu, pozvánky na kulturní a společenské akce apod.


| Autor: Iva Horníková | Vydáno dne 16. 11. 2014 | 1121 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-52 |

Ministerstvo zemědělství stif Zámek Hrádek u Nechanic Evropská unie Národní památkový ústav

Registrace pro přijímání novinek


Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!

NAŠE PROJEKTY

MAP vzdělávání

Na venkově zdravě jíme

Kuchařka HRADECKÉHO VENKOVA

(.pdf, 4,13 MB)

Propagační materiál Tržnice venkova

(.pdf, 536 kb)

Interaktivní památkový portál

Publikace MASKOVI

(.pdf, 17 Mb)

Kampanologická expozice

Vytvořeno prostřednictvím phpRS - GNU/GPL redakčního systému.