Počítadlo

Tržnice hradeckého venkova

Kuchařka

(.pdf, 5 Mb)

Řemesla

(.pdf, 2,5 Mb)

Efektivní chod úřadů

Místní akční skupina MAS Hradecký venkov aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Naše stránky pro žadatele o dotace!

Programovací období 2014 – 2020

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-52 |

Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2016

Cílem podprogramu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Podprogram předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro jednotlivé dotační tituly zvlášť. Obecně se však jedná o obce či svazky obcí.

Více zde:

www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-v-roce-2016


| Autor: Lenka Idunková | Vydáno dne 16. 11. 2015 | 555 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Programy podpory bydlení pro rok 2015

Schválené seznamy akcí, které mají za cíl regeneraci panelových sídlišť, výstavbu technické infrastruktury, výstavbu pečovatelských a vstupních bytů a opravy domovních olověných rozvodů vody.

Více zde:

www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Bytova-politika/Programy-Dotace/Programy-podpory-bydleni/Programy-podpory-bydleni-pro-rok-2015

 


| Autor: Lenka Idunková | Vydáno dne 16. 11. 2015 | 840 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Podprogram Cestování dostupné všem pro rok 2016

1. výzva k předkládání žádostí o dotace pro rok 2016 byla schválena. Termín ukončení příjmu žádostí je 15. ledna 2016.

Více zde:

www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Programy-Dotace/Narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-(2010-201/Rok-2016-Podprogram-Cestovani-dostupne-vsem.aspx


| Autor: Lenka Idunková | Vydáno dne 16. 11. 2015 | 777 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Podpora pro odstraňování bariér v budovách pro rok 2016

Cílem je zajištění státní podpory investičních a neinvestičních záměrů při odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a v budovách s pečovatelskou službou náležících do komplexních řetězců bezbariérových tras obcí a měst.

Více zde:
www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-pro-odstranovani-barier-v-budovach-pro-rok-2016

 


| Autor: Lenka Idunková | Vydáno dne 16. 11. 2015 | 792 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Startují nové výzvy z OPŽP 2014-2020: Dalších 6 miliard na kanalizace, čistírny odpadních vod, ovzduší i odpady

MŽP ve spolupráci se SFŽP vyhlašuje 7 nových výzev v OP Životní prostředí 2014-2020. Maximální dotace z OPŽP u nově vyhlášených výzev činí přes 6 miliard korun. V těchto výzvách budou žadatelé o dotaci předkládat projekty na zkvalitnění vodohospodářské infrastruktury, nakládání s odpady, rekultivace starých skládek, na energetické úspory, ochranu ovzduší a průmyslové znečištění.

http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/zivotni-prostredi/prezentace-z-odbornych-seminaru-opzp-2014-2020.aspx


| Autor: Lenka Idunková | Vydáno dne 16. 11. 2015 | 725 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Nová zelená úsporám: Domácnosti si sáhnou až na 27 miliard korun

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR zveřejnili podmínky další výzvy v programu Nová zelená úsporám určené pro rodinné domy. Jde o kontinuální výzvu, v rámci které bude možné žádat o dotaci průběžně až do roku 2021.

Více: http://www.mzp.cz/cz/news_151021_NZU_kontinualni_vyzva

 


| Autor: Lenka Idunková | Vydáno dne 16. 11. 2015 | 692 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Pozvánka na workshop a konferenci projektu SMS ČR

Zveme Vás na workshop a konferenci projektu SMS ČR "MAS jako nástroj spolupráce obcí"

www.hradeckyvenkov.cz/storage/1446461396_sb_pozvanka_18_11_2015_hermanice.pdf


| Autor: Lenka Idunková | Vydáno dne 02. 11. 2015 | 753 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Návštěva z Francie v regionu MAS Hradecký venkov


| Autor: Iva Horníková | Vydáno dne 10. 09. 2015 | 892 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Výzva na projekty organizačních složek státu zaměřené na podporu efektivní veřejné správy

Specifickým cílem výzvy je optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže a profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona.

www.esfcr.cz/vyzva-025-opz


| Autor: Iva Horníková | Vydáno dne 10. 09. 2015 | 747 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Rok v obci

Vážená paní starostko, vážený pane starosto, dovolujeme si Vás pozvat na seminář určený starostům a místostarostům všech obcí 1. stupně v  Královehradeckém kraji. Seminář se koná v úterý 22. 9. 2015 v kongresovém centru Aldis.

www.hradeckyvenkov.cz/storage/1441901068_sb_rokvobci.pdf


| Autor: Iva Horníková | Vydáno dne 10. 09. 2015 | 502 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Z činnosti Místní akční skupiny Hradecký venkov


| Autor: Iva Horníková | Vydáno dne 02. 08. 2015 | 930 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Ministerstvo zemědělství rozdělí podnikatelům v zemědělství, lesnictví a potravinářství 5 miliard z eurodotací

Více než 5 miliard korun je připraveno pro podnikatele v zemědělství, lesnictví a potravinářství v prvním kole příjmu žádostí na projekty z Programu rozvoje venkova (PRV) 2014 – 2020. Ministerstvo vyšlo vstříc požadavkům zemědělců a jako první na podzim vyhlásí opatření na investice do zemědělského majetku, potravinářských podniků a lesního hospodářství. Dotace půjdou také na inovativní technologie v potravinářství nebo na budování lesních cest.


| Autor: Iva Horníková | Vydáno dne 01. 08. 2015 | 930 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-52 |

Ministerstvo zemědělství stif Zámek Hrádek u Nechanic Evropská unie Národní památkový ústav

Registrace pro přijímání novinek


Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!

NAŠE PROJEKTY

MAP vzdělávání

Na venkově zdravě jíme

Kuchařka HRADECKÉHO VENKOVA

(.pdf, 4,13 MB)

Propagační materiál Tržnice venkova

(.pdf, 536 kb)

Interaktivní památkový portál

Publikace MASKOVI

(.pdf, 17 Mb)

Kampanologická expozice

Vytvořeno prostřednictvím phpRS - GNU/GPL redakčního systému.