Rok venkova

Autor: Daniela Rejlová <daniele.rejlova(at)yahoo.com>, Téma: Dokumenty MAS, Vydáno dne: 11. 07. 2017

Rok venkova rozjel plošnou podporu malých venkovských hospod, pokračuje v oživování koloniálů na vsích a mobilizuje řemeslné spolky a cechy a přináší první leislativní výsledky.Připravuje zviditelnění regionálních produktů, aktivuje začínající podnikatele v malých obcích a rodinné firmy. Zahájili rovněž širokou podporu agroturistiky a nepolevují v legislativních aktivitách. Malé obce a jejich obsluha se díky AMSP ČR a všem podporovatelům Roku venkova stává velkým celospolečenským tématem.

Největší tuzemská aktivita pro podporu podnikání v obcích koordinovaná AMSP ČR přináší první legislativní výsledky. Vláda ČR přijala usnesení k podpoře obslužnosti venkova, založené na požadavcích všech aktérů zapojených do projektu Rok venkova 2017. Týmy asociace vyjíždějí každý týden do českých a moravských obcí, kde se potkávají s rodinnými firmami i začínajícími podnikateli.

Současně rozjíždí nebývalé mediální aktivity, ve kterých začínají prezentovat na devadesát příběhů malých podnikatelů z vesnic. Podnikatelské léto bude v režii živnostníků na venkově.

Dubnový Zpravodaj Roku venkova 2017.

Květnový Zpravodaj Roku venkova 2017.

Červnový Zpravodaj Roku venkova 2017.