Závery z komunitního zapojení cílových skupin z území Hradeckého venkova

Autor: Jana Rejlová <(at)>, Téma: Zprávy o průběhu projektu, Vydáno dne: 09. 12. 2016

hradeckyvenkov.cz/storage/1486057844_sb_zavery_z_jednani_s_cs_hv2016.pdf