Dokončení Analýzy strategických dokumentů a vyhodnocení Výstupů dotazníkového šetření

Autor: Jana Rejlová <(at)>, Téma: Zprávy o průběhu projektu, Vydáno dne: 09. 09. 2016

V rámci analytických prací na Místním akčním plánu vzdělávání na území ORP Hradec Králové byla dokončena Analýza strategických dokumentů a byly vyhodnoceny Výstupy z dotazníkového šetření, které realizovalo MŠMT v základních a mateřských školách.

hradeckyvenkov.cz/storage/1473411799_sb_analyza_strategickych_dokumentu_vzdelavani.pdf

hradeckyvenkov.cz/storage/1473411831_sb_vystupy_dotazniku_msmt_2016_8_19.pdf