Karty školských zařízení z území Hradeckého venkova

Autor: Jana Rejlová <(at)>, Téma: Zprávy o průběhu projektu, Vydáno dne: 06. 09. 2016

Pro účely tvorby Místního akčního plánu vzdělávání na území ORP Hradec Králové byly vypracovány karty jednotlivých školských zařízení. Zdrojem informací jsou výročních zprávy, osobní návštěvy a webové stránky škol.

hradeckyvenkov.cz/storage/1473337077_sb_karty_skol_hradecky_venkov.pdf