Etický kodex Řídicího výboru MAP

Autor: Jana Rejlová <(at)>, Téma: Zprávy o průběhu projektu, Vydáno dne: 06. 09. 2016

Dne 02. 09. 2016 zasedal Řídicí výbor pro přípravu MAP. Jedním z odsouhlasených dokumentů tohoto výboru je Etický kodex. Další podklady budou zveřejněny v nejbližších dnech.

www.hradeckralove.org/uploads/PD/MAP/Eticky_kodex_RV_MAP_schvaleno_2_9_2016.pdf