Pracovní skupiny pro tvorbu MAP

Autor: Jana Rejlová <(at)>, Téma: Zprávy o průběhu projektu, Vydáno dne: 25. 07. 2016

V rámci principů projektu MAP nabízíme široké veřejnosti, která se zajímá o oblast předškolního, základního a neformálního vzdělávání, možnost aktivně se zapojit do tvorby Místního akčního plánu vzdělávání na území ORP Hradec Králové formou členství v pracovních skupinách. Více informací naleznete v přiloženém souboru.

hradeckyvenkov.cz/storage/1469425582_sb_zapojeni_pracovnich_skupin.pdf