Zjišťování konkrétních potřeb jednotlivých škol

Autor: Iva Horníková <kancelar.mas(at)seznam.cz>, Téma: Zprávy o průběhu projektu, Vydáno dne: 14. 06. 2016

Na území Hradeckého venkova v současné době navštěvují projektové manažerky jednotlivé školy na svém území a na základě řízených rozhovorů zjišťují potřeby těchto škol v oblasti investičních potřeb, neinvestičních aktivit, vzdělávaní a diskutují možnosti rozvíjení spolupráce v území mezi školami a dalšími subjekty.