Řídicí výbor MAP byl ustanoven

Autor: Iva Horníková <kancelar.mas(at)seznam.cz>, Téma: Zprávy o průběhu projektu, Vydáno dne: 14. 06. 2016

Ustavující schůze Řídicího výboru MAP se uskutečnila dne 6. 4. 2016 na Magistrátu města Hradec Králové. Z celkového počtu 24 nominovaných členů bylo přítomno 22; 2 členové byli omluveni. Na programu prvního ustavujícího setkání bylo seznámení všech členů v řídicím výboru, vysvětlení role a kompetencí řídicího výboru v procesu tvorby MAP. Následně byl projednán a schválen Statut a Jednací řád řídicího výboru a zvolen předseda a místopředseda.Předsedkyní ŘV MAP byla zvolena Ing. Alena Synková, vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže MMHK a místopředsedkyní byla zvolena paní Jana Kuthanová, předsedkyně správní rady Hradecký venkov o.p.s.