Materiály a výstupy z konference ze dne 6. 4. 2016

Autor: Iva Horníková <kancelar.mas(at)seznam.cz>, Téma: Zprávy o průběhu projektu, Vydáno dne: 14. 06. 2016

Na stránkách Statutárního města Hradec Králové byly zveřejněny materiály a všechny odkazy na dokumenty, které se vztahují ke konferenci MAP pro zástupce základních a mateřských škol, která se konala dne 6. 4. 2016 v Hradci Králové: http://www.hradeckralove.org/noviny-a-novinky/dokumenty-ke-konferenci-map.

Zároveň upozorňujeme, že stále probíhá dotazníkové šetření: SWOT analýza, Témata MAP – on-line dotazníky jsou k dispozici na uvedeném webovém kontaktu.