Podprogram Cestování dostupné všem pro rok 2016

Autor: Lenka Idunková <(at)>, Téma: Programovací období 2014 – 2020, Vydáno dne: 16. 11. 2015

1. výzva k předkládání žádostí o dotace pro rok 2016 byla schválena. Termín ukončení příjmu žádostí je 15. ledna 2016.

Více zde:

www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Programy-Dotace/Narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-(2010-201/Rok-2016-Podprogram-Cestovani-dostupne-vsem.aspx