Podpora pro odstraňování bariér v budovách pro rok 2016

Autor: Lenka Idunková <(at)>, Téma: Programovací období 2014 – 2020, Vydáno dne: 16. 11. 2015

Cílem je zajištění státní podpory investičních a neinvestičních záměrů při odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a v budovách s pečovatelskou službou náležících do komplexních řetězců bezbariérových tras obcí a měst.

Více zde:
www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-pro-odstranovani-barier-v-budovach-pro-rok-2016