Startují nové výzvy z OPŽP 2014-2020: Dalších 6 miliard na kanalizace, čistírny odpadních vod, ovzduší i odpady

Autor: Lenka Idunková <(at)>, Téma: Programovací období 2014 – 2020, Vydáno dne: 16. 11. 2015

MŽP ve spolupráci se SFŽP vyhlašuje 7 nových výzev v OP Životní prostředí 2014-2020. Maximální dotace z OPŽP u nově vyhlášených výzev činí přes 6 miliard korun. V těchto výzvách budou žadatelé o dotaci předkládat projekty na zkvalitnění vodohospodářské infrastruktury, nakládání s odpady, rekultivace starých skládek, na energetické úspory, ochranu ovzduší a průmyslové znečištění.

http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/zivotni-prostredi/prezentace-z-odbornych-seminaru-opzp-2014-2020.aspx