Harmonogram výzev

Autor: Iva Horníková <kancelar.mas(at)seznam.cz>, Téma: Programovací období 2014 – 2020, Vydáno dne: 16. 07. 2015

Harmonogram výzev Programu rozvoje venkova a Operačního programu životní prostředí.eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/

www.opzp.cz/vyzvy/