Integrovaná strategie území MAS Hradecký venkov 2014 – 2020

Autor: Iva Horníková <kancelar.mas(at)seznam.cz>, Téma: Programovací období 2014 – 2020, Vydáno dne: 06. 09. 2014

Připomínky k Integrované strategii území MAS Hradecký venkov 2014 – 2020 zasílejte do 30. 9. 2014 !!!!!  na adresu: kancelar.mas@seznam.cz

www.mmr.cz/cs/Microsites/PSUR/Vyzva-c-2/MAS/Hradecky-venkov-o-p-s