Kampanologická sbírka v kostele V Suché

Autor: Iva Horníková <kancelar.mas(at)seznam.cz>, Téma: Dědictví našich předků, Vydáno dne: 19. 04. 2013

V rámci projektu Dědictví našich předků bude do kostela v Suché umístěna expozice zvonů. V současné době se v kostele natírají a zasklívají okna a instaluje se odvodnění. Expozice bude slavnostně otevřena 24.5.2013

Zajimavé informace o vzniku sbírky připravil pracovník muzea Mgr. Josef Šrámek 

KAMPANOLOGICKÁ KOLEKCE MUZEA VÝCHODNÍCH ČECH V HRADCI KRÁLOVÉ

Vznik kampanologického (tj. zvonařského) fondu coby významné součásti historické sbírky dnešního Muzea východních Čech v Hradci Králové se datuje do roku 1902, kdy tehdejší městské muzeum nakoupilo 127 sádrových kopií částí zvonů, zhotovených jaroměřským vlastivědným pracovníkem Josefem Matějkou. Další rozšíření sbírky přinesla válečná léta 1916–1918 v důsledku rekvírování zvonů pro potřeby válečného průmyslu. Tehdy byly na popud muzea a skupiny vlastivědných nadšenců urychleně zhotovovány kopie zvonů, určených k roztavení. Tato smutná, leč dnes nedocenitelná práce, díky níž se zachovala představa o řadě hodnotných památek, byla prováděna v nádražních skladech v Josefově, Pardubicích a Čáslavi, kde už zrekvírované zvony čekaly na odvoz do hutí, případně přímo u zvonů ještě instalovaných na svých původních místech, u nichž bylo budoucí zabavení očekáváno.

Štukatérské práce prováděl již zmíněný Josef Matějka, vedle něho především štukatérské dílny Františka Čermáka a Jana Jirotky z Hradce Králové. Prostředky na tuto záslužnou akci se podařilo shromáždit hlavně zásluhou starosty města Hradce Králové dr. Františka Ulricha, a to ze subvencí Ministerstva veřejných prací, zemského výboru, místní spořitelny, okresního a městského úřadu i samotného muzea.
     Od 20. až do počátku 60. let dvacátého století tvořila kampanologická kolekce zajímavou součást expozice v lapidáriu královéhradeckého muzea. Poté bylo příslušnými úřady s odkazem na převládající náboženský ráz výzdoby zvonů nařízeno kampanologickou část expozice odstranit a celý soubor byl společně s dalšími sbírkovými předměty religiózní povahy (či jen výzdoby) převezen do provizorních – a nutno zdůraznit, že klimaticky zásadně nevhodných – prostor v hospodářských objektech při zámku Skalka u Dobrušky. V těchto nevyhovujících podmínkách sbírka podléhala po dlouhých dvacet let postupné zkáze, kdy část souboru zanikla bez náhrady. Celý soubor těchto kulturních památek, která byly pouze z ideologických důvodů odstraněny mimo pozornost veřejnosti, byl v žalostném stavu převezen začátkem 80. let zpět do Hradce Králové. O jeho záchranu se tehdy zasloužila především ředitelka muzea historička umění Jana Stárková-Švancarová, jíž se podařilo přesvědčit nadřízené úřady o historickém významu kampanologické sbírky jako nezastupitelné součásti kulturního dědictví východočeského regionu. V Muzeu východních Čech pak byla sbírka zvonů odborně zpracována a především ošetřena, aby mohla být v letech 2009 až 2010 představena formou výstavy veřejnosti.
Nyní díky spolupráci Muzea východních Čech v Hradci Králové a obecně prospěšné společnosti Hradecký venkov, která se přičinila o záslužnou opravu kostela v Suché, zde mohou být zvony ze sbírky královéhradeckého muzea opět vystaveny a zájemci tak mohou znovu obdivovat um a dovednost našich předků.

                                              Mgr. Josef Šrámek, Muzeum východních Čech v Hradci Králové