Dokumenty z jednání Výběrové komise

Autor: Iva Horníková <kancelar.mas(at)seznam.cz>, Téma: Aktuální Výzva – informace pro žadatele, Vydáno dne: 16. 03. 2013Zaregistroané projekty na MAS Hradecký venkov, zápis z jednání Výběrové komise, bodovací tabulka, vybrané projekty ( doporučené k financování )Výběrovou komisí k zaregistrování na RO SZIF - http://www.hradeckyvenkov.cz/download.php