MAS Hradecký venkov, Společná CIDLINA, Podchlumí a Železnohorský region připravují nový projekt spolupráce s názvem Krajina je naším zrdcadlem.

Autor: Jana Rejlová <(at)>, Téma: Projekty spolupráce, Vydáno dne: 18. 02. 2013V rámci projektu bude na území partnerských MAS na vybraných místech revitalizována zeleň  v krajině, podél cest a vodotečí. budou obnovována zapomenutá relaxační a duchovní místa  .) a propagována péče o zeleň a krajinu.  Cílem je  zkvalitnit životní a obytné prostředí  obyvatel, zpestřit a rozšířit životní prostor pro volně žijící živočichy  a vytvořit podmínky pro zodpovědnou péči o veřejnou zeleň na území partnerských MAS.  

Vyzýváme tímto partnery z regionu Hradecký venkov k zapojení do přípravy a realizace tohoto nového projektu.

Požadavky na spolupráci:
– partner má vypracovaný záměr na revitalizaci zeleně nebo na obnovu   historického místa (staré parky, aleje, prameny potoků, výletní místo apod.) a předběžný rozpočet akce
– jsou vypořádány vlastnické vztahy k dotčenému pozemku/pozemkům (vlastnictví nebo nájemní smlouva)
– partner souhlasí s předfinancováním projektu 

V případě vašeho zájmu o zapojení do projektu kontaktujte Ing. Janu Rejlovou, mobil: 731516980, e-mail: rejlovajana@seznam.cz  a to nejpozději do 15.3.2013.