Vazba na strategické cíle SPL

Autor: Iva Horníková <kancelar.mas(at)seznam.cz>, Téma: Aktuální Výzva – informace pro žadatele, Vydáno dne: 12. 01. 2013

Vážení žadatelé,

do žádosti o dotaci je potřeba uvést vazbu na strategické cíle SPL. Pro každou Fichi je máte připravené níže, stačí skopírovat do žádosti. Případné dotazy k Výzvě pište na kancelar.mas@seznam.czFiche č. 1

 Podpora rozvoje cestovního ruchu na území MAS Hradecký venkov
     (návaznost na prioritu I, IV.)
Fiche na podporu rozšíření a zkvalitnění služeb v cestovním ruchu, podpora agroturistiky a venkovské turistiky, podpora malokapacitních ubytovacích zařízení

Fiche č. 6

 Podpora zavádění činností nezemědělské povahy
    (návaznost na prioritu IV, V)
Fiche zaměřená na rozvoj nezemědělské produkce, rozvoj řemesel a podporu zaměstnanosti.

 

Fiche č. 7


 Podpora stávajících podniků a podpora zakládání mikropodniků
    (návaznost na prioritu V.)