Atlas krajiny České republiky

Autor: Iva Horníková <kancelar.mas(at)seznam.cz>, Téma: Realizace SPL, Vydáno dne: 17. 12. 2012

Atlas krajiny České republiky je neprodejná publikace. Je poskytován zdarma a to pro nekomerční výchovné, vzdělávací a popularizační účely. Je distribuován zejména orgánům státní správy, samosprávám, vědeckým pracovištím, školám, knihovnám, muzeím, odborným zájmovým společnostem apod.

Žádost a další informace viz http://www.atlaskrajiny.cz/