Informace k Výzvě pro rok 2013

Autor: Iva Horníková <kancelar.mas(at)seznam.cz>, Téma: Aktuální Výzva – informace pro žadatele, Vydáno dne: 05. 10. 2012Vážení žadatelé, nová Výzva pro rok 2013 bude vyhlášená přibližně v měsíci listopadu nebo prosinci. Záleží, kdy nám SZIF umožní Výzvu vyhlásit. 

Naše MAS má podklady připravené. Programový výbor schválil vyhlásit tři Fiche.

Fiche č. 1 Podpora rozvoje cestovního ruchu na území MAS Hradecký venkov - ubytování a sport

Fiche č. 6 Podpora zavádění činností nezemědělské povahy - diverzifikace zemědělství

Fiche č. 7 Podpora stávajících podniků a podpora zakládání mikropodniků - podpora mikropodniků

Tyto Fiche jsme dosud nevyhlašovali, proto byly Programovým výborem navrženy a schváleny k podpoře. A podle naší projektové databáze je dostatek připravených projektů.

V sekci I. Výzva 2013 jsou zveřejněny metodiky, kde najdete potřebné informace např. kdo je oprávněný žadatel, jaké je procento dotace, na co je možné dotaci čerpat apod.

http://www.hradeckyvenkov.cz/download.php?sekce=16

Po vyhlášení Výzvy bude příjem žádostí průběžný, podmínkou přijetí žádosti je vyjádření stavebního úřadu, ohláška nebo pravomocné stavení povolení.