Místní akční skupina (MAS) Hradecký venkov hledá aktivní členy.

Autor: Jana Kuthanová <(at)>, Téma: Realizace SPL, Vydáno dne: 19. 09. 2012Plénum MAS se sešlo v září t.r. ke svému dalšímu jednání, na kterém se mimo jiné programové body hodnotilo činnost MAS. Společnost byla založena v roce 2007. Za tuto dobu se díky aktivním členům a personálu MAS podařilo realizovat projekty za více jak 30 mil. Kč. Rok 2013 bude však posledním rokem tohoto programového období a MASka se již intenzivně chystá na nové 2014 – 2020. Činnost Místních akčních skupin v rámci ČR je hodnocena pozitivně, z těchto důvodů je reálná šance, že by metodou LEADER (kterou místní akční skupiny pracují), byla možnost získat více finančních prostředků i z jiných Programových rámců (dnes Operačních programů), než tomu bylo v současném programovém období.
Pokud  taková struktura financování bude nastavena, pak bude záležet na závěrech a stanovení priorit komunitního projednávání místní rozvojové strategie. Komunitní projednávání je základní princip  metody Leader – přístup „zdola nahoru“, tzn. s co největším zapojením veřejnosti – členů neziskových organizací (spolky, sdružení apod), zástupců samospráv, podnikatelů projít všechny fáze zpracování strategie přináší důležité informace, předchází střetům a problémům při realizaci, pomáhá vytvářet společné záměry, ale i zvyšuje sounáležitost obyvatel s místem kde žijí.
V současné době jsou členy MAS Hradecký venkov např. Mateřské centrum Nechanice o.s., Myslivecké sdružení Lověna  Nechanice o. s., SDH Sovětice, SDH Hořiněves, Komitét pro udržování památek z války 1866, Dětský domov a školní jídelna Nechanice, Základní škola a mateřská škola Praskačka a Hořiněves, Klub seniorů Hořiněves, Národní památkový ústav ČR, Zemědělská akciová společnost Mžany, Zemědělská společnost Kratonohy, TJ Sokol Praskačka, Římskokatolická farnost Nechanice, Český červený kříž, a další.
Místní akční skupina Hradecký venkov zve ke spolupráci další aktivní členy spolků, sdružení, podnikatele, zemědělce, ke spolupráci na tvorbě strategického dokumentu a programových rámců pro další rozvoj našeho Hradeckého venkova.
Potřební informace získáte na www.hradeckyvenkov.cz, nebo i osobně po sjednání schůzky na kontaktních místech MAS na Obecních úřadech v Roudnici, Hořiněvsi, Mokrovousech a v sídle MAS na MěÚ Nechanice.
Těšíme se na setkání s Vámi. 

                                                                                             Jana Kuthanová - předsedkyně společnosti


Informace o schválení vyhlášení výzvy k předkládání žádostí na rok 2013 na
- Podporu rozvoje cestovního ruchu (Fiche č.1)
- Podporu zavádění činnosti nezemědělské povahy (Fiche č.6)
- Podporu stávajících podniků a zakládání mikro podniků (do 10 zaměstnanců) (Fiche č.7)
Po odsouhlasení výzvy na Státním intervenčním fondu bude vyvěšena v plném znění na www.hradeckyvenkov.cz.