Propagační akce MAS Hradecký venkov a MAS Společná Cidlina

Autor: Iva Horníková <kancelar.mas(at)seznam.cz>, Téma: Propagace, Výroční zprávy, zpravodaje, Vydáno dne: 13. 09. 2012

V neděli 9. září 2012 byla v krásných prostorách rekonstruovaného zámku ve Sloupně slavnostně otevřena výstava obrazů, keramiky a porcelánu mladých umělkyň z regionu Hradecký venkov.Manažerka MAS Společná Cidlina Jana Bitnerová přivítala přítomné ve svém regionu a seznámila je stručně s činností MAS, jejímž hlavním cílem je rozvoj regionu Společná Cidlina. Paní Bitnerová  připomněla dlouhodobou spolupráci obou MAS při realizaci různých projektů. Poté přivítala návštěvníky ředitelka obecně prospěšné společnosti Hradecký venkov Jana Rejlová, která pohovořila o realizovaném programu Leader, kdy jednou z aktivit je podpora volnočasové a zájmové činnosti žen na venkově.  Poté již představily svou tvorbu obě mladé umělkyně paní Hana Jarošová své obrazy a paní Simona Tomášková- Gleissnerová své umělecké výrobky z keramiky a porcelánu. Slavnostní atmosféru dotvářel houslista pan Karel Výborný. Výstavu, jejíž součástí jsou i propagační materiály obou MAS, mohou návštěvníci  navštívit od 9. září do 28.října 2012 každou sobotu, neděli a o svátcích od 13.00 do 16.30 hodin.  Neformální atmosféra vernisáže přispěla k výměně zkušeností s pořádáním akcí podobného charakteru a pro zástupkyně obou MAS byla podnětem pro aktivitu do právě zpracovávaného nového projektu spolupráce.