Propagace činnosti MAS na Zemi živitelce

Autor: Iva Horníková <kancelar.mas(at)seznam.cz>, Téma: Propagace, Výroční zprávy, zpravodaje, Vydáno dne: 07. 09. 2012http://www.hradeckyvenkov.cz/storage/1347049981_sb_propagaceinnostimasnazemiivitelce.pdf