300 let harrachovské sklárny

Autor: Ivan Šenk <>, Téma: - Projekty našich obcí , Vydáno dne: 19. 07. 2012

Na místě dnešního Harrachova byla v 17. století založena ves Dörfl, později Nový Svět, která byla v 18. století přejmenována podle majitelů místního panství na Harrachov. Obživou místních obyvatel byla tehdy tradiční sklářská výroba, která v okolí Harrachova existuje již od 14. století. Sklárna byla po většinu své historie spojena s rodem Harrachů.O sklárně ve spojení s Harrachy existuje první zmínka již roku 1712. Roku 1764 koupil Arnošt Quido hrabě z Harrachu sklárnu od tehdejšího majitele Josefa Müllera, který ji měl potom dočasně v nájmu. Roku 1796 převzal  Jan Arnošt hrabě z Harrachu sklárnu natrvalo do své režie. Za Harrachů dosáhla sklárna vynikajících úspěchů v zavádění nových technologií. Ve zprávách okolo poloviny 18. století byla vysoce oceňovaná kvalita zde vyráběného broušeného skla a z té doby pochází i první dochovaný vzorník. Z novosvětské tradice vychází i nejvýznamnější český řezáč skla Dominik Biemann. V letech 1827 a 1862 sklárna vyhořela, vždy však byla rychle obnovena. Horší následky měl požár roku 1946, kdy se dokonce uvažovalo o likvidaci sklárny. V té době již Harrachové sklárny nevlastnili – roku 1942 ji byli donuceni prodat.
Sklárna tvořila významný zdroj harrachovských příjmů. V 19. století byla většina produkce určena na vývoz, pobočné sklady byly v USA, Rusku, Německu, Francii i jinde. Zámecká sbírka skla se dochovala pouze z malé části. Po roce 1945 byla částečně převezena do pražského UMPRUM muzea, částečně na předsednictvo vlády. 
Dnešní sklárna Novosad & syn navazuje na slávu bývalé sklárny harrachovské a je zřejmě nejstarší činnou sklárnou v České republice.
V letošním roce si významné výročí připomínáme hned několika akcemi. V Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze probíhá až do 16. září výstava „Z Nového Světa do celého světa“ (výstava má vynikající katalog!), v Krkonošském muzeu na harrachovském zámku v Jilemnici je velmi pěkná výstava „Sklářská sláva“, která potrvá až do 23. září 2012. Ani na zdejším zámku Hrádek u Nechanic nezůstáváme pozadu: v zámecké expozici a na stálé výstavě si také připomínáme harrachovské sklárny a sklo z její produkce. Oslava výročí na zámku vyvrcholí přednáškou s názvem „300 let harrachovských skláren“, kterou v rámci Dnů evropského dědictví přednese v pátek dne 14. září 2012 v 18 hodin ve Zlatém sále pan Phdr. Jan Mergl, odborný pracovník Západočeského muzea v Plzni, spoluautor výstavy v UMPRUM v Praze a jejího výjimečného katalogu. Na vaši návštěvu se těší i bývalá harrachovská sklárna Novosad a syn v Harrachově.
Ivan Šenk, Petr Nosek