Úspěšná žádost MAS Hradecký venkov ve Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis

Autor: Iva Horníková <kancelar.mas(at)seznam.cz>, Téma: Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis , Vydáno dne: 17. 07. 2012

Dne 19. června 2012 se  konalo 9. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česka Republika - Polsko pro období 2007 - 2013. Na tomto výboru byl schválen i projekt, který podala obecně prospěšná společnost Hradecký venkov pod názvem Partnerství pro venkov.Projekt je zaměřen na rozvoj spolupráce s centrem kultury lázeňského městečka Jedlina-Zdrój.
V rámci projektu budeme pořádat vzdělávací a informační aktivity, propagovat cestovní ruch a rozvíjet vzájemnou spolupráci, předávat si zkušenosti a příklady dobré praxe mezi regiony.  
Partnery projektu jsou obce Hořiněves, Stračov a Velichovky. Všechny připravované akce budou určeny pro širokou veřejnost a pozvánky budou zveřejňovány na www.hradeckyvenkov.cz a ve zpravodajích mikroregionů.
V srpnu proběhne  Hustířanka cup - sportovní den mikroregionu Hustířanka a spřátelených obcí z Polska - turnaj v malé kopané, vybíjená pro děti, střelba ze vzduchovky, nohejbal a témže měsíci uspořádáme exkurzi do Polska na Polsko-české kulinářské manévry „Festival polévek”. Tohoto festivalu se aktivně zúčastní také naše amatérské  kuchařky z Hořiněvse a budou zde propagovat tradiční výrobky české kuchyně.
V září zveme na  Vinobraní na Kuksu - Svátek vína. Mimo vinobraní je pro přátele připravena prohlídka Hospitalu Kuks včetně muzea farmacie a  Braunova betléma a dále prohlídka Křížové cesty.
Na podzim bude následovat Koncert Tří kultur - vystoupení a představení amatérských souborů.
V příštím roce je připraven  Velikonoční jarmark v Hořiněvsi, Historie a tradice regionů ve Stračově, Mezinárodní festival pouličních divadel v Polsku a Mezinárodní Festival Petanque  v Polsku.